تغییر الگوی کشت علاج تب جان سوز خشکسالی در خراسان جنوبی

به گزارش مجله کامپیوتر، خبرنگاران- گروه استان ها: با توجه به وجود حدود دو دهه از خشک سالی در خراسان جنوبی،این میهمان ناخوانده مدت 17 سال است که نه تنها کشاورزی بلکه معیشت مردم و به خصوص روستاییان را تحت تأثیر قرار داده است و امروز دیگر خشک سالی به عنوان تبی جان سوز دامن بیشتر شهرها و روستاهای استان را گرفته است.

تغییر الگوی کشت علاج تب جان سوز خشکسالی در خراسان جنوبی

چالشی که مقابله با آن در گرو برنامه ریزی صحیح و اصولی بوده و بیش از هر بخش دیگری این روزها کشاورزی را زمین گیر نموده است لذا برای حفظ منابع پایدار در کشاورزی، انتخاب یک الگوی کشت بهینه که در آن علاوه برداشتن شرط حداکثر درآمد ممکن برای کشاورز به استفاده صحیح و اصولی از منابع نیز توجه شود لازم است.

حدود 3 هزار میلی متر تبخیر و تعرق در استان

به گفته کارشناسان درحالی که میانگین تبخیر و تعرق در کشور هزار میلی متر است، پتانسیل تبخیر و تعرق استان در بیشتر نقاط حدود 3 هزار میلی متر است یعنی اگر یک استخر به عمق 3 متری را اول مهرماه سال جاری پر آب نماییم تنها به دلیل تبخیر تا اول مهر سال بعد به کلی خشک می شود این در حالی است که متوسط بارندگی ها در استان خراسان جنوبی تنها 119.3 میلی متر است یعنی اگر همان استخر را در طول یک سال فقط بخواهیم با آب باران پر کنیم فقط 12 سانتی متر پر خواهد شد.

با توجه به افزایش 0.9 درجه ای دمای استان و فاکتور بالای تبخیر در استان و کمبود بارندگی و کاهش هر ساله نزولات جوی در خراسان جنوبی و اذعان مدیران استانی مبنی بر اینکه شرایط منابع آب در استان بحرانی است مدیریت و استفاده بهینه از منابع موجود در قالب اصلاح و تغییر الگوی کشت امری ضروری و غیرقابل اجتناب است.

تغییر الگوی کشت راه چاره اساسی برای اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی

با توجه به اشتغال مستقیم 90 هزار نفر در بخش کشاورزی در استان، کشاورزی سهم قابل توجهی در مصرف آب را به خود اختصاص داده که این موضوع توجه کارشناسان به این بخش و ارائه راه چارههای مدیریت مصرف آب را به دنبال داشته است.

تغییر الگوی کشت، راه چاره اساسی برای اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی است.

الگوی کشت به معنی سهم زیر کشت و نوع محصولات مختلف زراعی در یک منطقه است و تصمیم به اینکه کدام محصول با استفاده از چه عوامل فراوریی، با چه روشی و به چه مقدار فراوری شود از برنامه های مهم آب است.

با تغییر الگوی کشت در استان محصولات آب بر مانند چغندرقند با محصولات با مقاومت بالاتر نسبت به کم آبی و سازگارتر با شرایط اقلیمی و منطقه ای استان مانند زرشک و عناب و.. جایگزین شده و اجرای این طرح گامی مهم در جهت مدیریت صحیح منابع آبی و افزایش بهره برداری است.

کمبود آب در خراسان جنوبی به عنوان یک بحران به دغدغه همه مسئولان تبدیل شده است

در این خصوص مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان در گفت وگو با مهر احتیاج آبی استان در بخش شرب، صنعت، بهداشت و گردشگری را حدود 217 میلیون مترمکعب عنوان نموده و می گوید: برداشت بیش ازحد از منابع آب زیرزمینی سبب شده است کمبود آب در خراسان جنوبی به عنوان یک بحران به دغدغه همه مسئولان و کارشناسان تبدیل شود.

حسین امامی به برداشت یک میلیارد و 200 میلیون مترمکعب آب از منابع زیرزمینی استان اشاره نموده و بیان می نماید:90 درصد آب استان صرف بخش کشاورزی می شود درحالی که راندمان آب در این بخش 35 تا 40 درصد است و ارائه برنامه های مدیریتی در مصرف بهینه آب یکی از راه چارههای اساسی در این بخش است.

به اعتقاد وی در حال حاضر حدود 170 میلیون مترمکعب آب در خراسان جنوبی اضافه برداشت می شود و منابع آبی استان با بیلان منفی از نظر تغذیه و برداشت رو برو است.

وی ادامه می دهد: برای تأمین آب مورداحتیاج استان سه طرح انتقال آب شامل انتقال آب از سد دوستی، دریای عمان و طرح باروری ابرها از چند سال گذشته در حال پیگیری است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی هم با اشاره به اینکه طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی یک طرح ملی است که بااعتبار 8.5 میلیارد تومان در استان اجرا می شود، تصریح می نماید: تغییر الگوی کشت در خراسان جنوبی آغاز شده که باید با برنامه ریزی سریع تر در دشت های بحرانی انجام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز در گفت وگو با مهرمی گوید: با توجه به واقع شدن استان خراسان جنوبی در منطقه خشک و نیمه خشک کشور و کمبود منابع آبی در استان، آب به عنوان یکی از عوامل محدود کننده فراوری، نقش مهمی را در معین نوع فعالیت های زراعی ایفا می نماید.

هاشم ولی پور مطلق معتقد است: آسیب پذیری سفره های آب زیرزمینی در اثر برداشت بی رویه از منابع آبی، اتمام پتانسیل قابل توسعه بهره برداری از آب های زیرزمینی برای مصارف کشاورزی و پایین بودن راندمان آبیاری لزوم اصلاح الگوی مصرف آب را ضروری می سازد.

وی تغییر الگوی کشت را از بهترین راه مبارزه با خشک سالی دانسته و از مهم ترین راه چارههای تثبیت و رونق بخش کشاورزی در استان رعایت اصول کشاورزی به وسیله عواملی مانند اصلاح الگوی کشت، استفاده از بذور اصلاح شده مقاوم به خشکی و زودرس بر شمرد.

وی افزود: رعایت تناوب زراعی، افزایش ماده آلی خاک به وسیله کاشت کود سبز، حفظ بقایای گیاهی و استفاده از کودهای آلی و همچنین مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری ها و افزایش بهره وری راندمان آب آبیاری با توسعه سیستم های آبیاری میکرو و استفاده بهینه از نهاده های شیمیایی نیز از دیگر مواردی است که به رونق کشاورزی یاری شایانی می نماید.

ولی پور مطلق از اقدامات سازمان جهاد کشاورزی در راستای تغییر و اصلاح الگوی کشت به تهیه و تأمین بذور زودرس و مقاوم به تنش های محیطی، اصلاح کشت رایج به سوی کشاورزی حفاظتی (کشت مستقیم، کشت در بقایا و استفاده از ادوات کم خاکورز جهت آماده سازی زمین) اشاره نموده و می گوید: ترویج محصولات زودرس با طول دوره رشد کوتاه نظیر ارزن بجای محصولات آب بر تغییر در فصل کشت از بهاره به سمت پاییزه در محصولاتی همچون چغندرقند در راستای صرفه جویی در مصرف آب نیز از اهم اقدامات اجرا شده در این زمینه است.

تغییر الگوی کشت موجب صرفه جویی 30 تا 50 درصدی در مصرف آب

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی یادآور شد: در راستای این طرح، کشت محصولات بهاره همچون چغندرقند بهاره به سمت چغندرقند پاییزه و همچنین در بذر پنبه با تهیه و تأمین بذور زودرس تاریخ کشت از فروردین ماه به خردادماه (کشت دوم) و در محصولات علوفه ای کشت محصولاتی نظیر ذرت و یونجه به سمت کاشت سورگوم و ارزن اجرا شده است.

به اعتقاد وی اصلاح و تغییر الگوی کشت می تواند بین 30 تا 50 درصد در مصرف آب آبیاری صرفه جویی نماید بدون آنکه تغییری در میزان فراوری نهایی حاصل شود.

ولی پور مطلق گفت: در این راستا احتیاج به برنامه های بلندمدت است که بتوان ضمن تغییر الگوی کشت و معرفی ارقام پر محصول و مقاوم به خشکی و کمبود آب الگوی صحیح مصرف آب در بخش کشاورزی نهادینه شود.

وی در خاتمه در مورد صندلی استان در اجرای طرح تغییر الگویی کشت در مقایسه با سایر استان اعلام کرد: توجه به فعالیت های انجام شده و اقدامات اجرا شده استان خراسان جنوبی از صندلی مناسبی در بین سایر استان های کشور برخوردار است.

اصلاح الگوی کشت؛ مهم ترین روش برای کاهش مصرف آب کشاورزی و توسعه بخش کشاورزی است که اساسی ترین رمز موفقیت در الگوی کشت، همدلی و همکاری کشاورزان است و این همکاری نیز در گروی سود معقول و بهینه است که باید با گزینش محصولاتی که از نظر اقلیمی با شرایط منطقه سازگاری کامل دارد و از نظر مالی نیز دارای مزیت بوده و نسبت به محدودیت ها و امکانات موجود نیز قابلیت مدیریت سهل تری داشته به کشاورزان در جایگزین کردن محصولات آب بر معرفی کرد.

tour-malaysia.ir: تور مالزی ارزان قیمت، تور پنانگ، کوالالامپور، لنکاوی، تور لحظه آخری مالزی را همراه ما باشید.

sale-blog.ir: مجله وبلاگ فروش | ارائه نرم افزارهای مدیریت وبسایت را به ما بسپارید.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 30 آبان 1400 بروزرسانی: 30 آبان 1400 گردآورنده: 1com.ir شناسه مطلب: 23686

به "تغییر الگوی کشت علاج تب جان سوز خشکسالی در خراسان جنوبی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تغییر الگوی کشت علاج تب جان سوز خشکسالی در خراسان جنوبی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید