کاهش درصدی ترددهای برون شهری نسبت به روز اول فروردین 99

به گزارش مجله یک کامپیوتر، وزارت راه و شهرسازی اعلام نمود: طی شبانه روز گذشته، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از 2318 ترددشمار فعال در محورهای برون شهری، نسبت به روز قبل 26.5 درصد کاهش ترددرا نشان می دهد.

کاهش درصدی ترددهای برون شهری نسبت به روز اول فروردین 99

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، به نقل از وزارت راه و شهرسازی، بر اساس تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارتی،سامانه های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به استثنای محورهای مسدود و ممنوع، مابقی محورهای مواصلاتی کشور بازوتردد درآنها به روال عادی درجریان است.طی شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از 2318 ترددشمار فعال در محورهای برون شهری، نسبت به روز قبل 26.5 درصد کاهش ترددرا نشان می دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین 10.1درصد ، اوج تردد بین ساعات 17 الی 18 و کمترین تردد بین ساعات 4 الی 5 صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می توانند ساعات مناسبتری را برای سفر انتخاب کنند.

محدودیت ها و ممنوعیت های ترافیکی در نوروز 99

با توجه به شیوع بیماری واگیر کرونا در سطح کشور و سرایت آن به بیشتر استان ها و از طرفی همراهی هم وطنان به توصیه های مسئولین وزارت بهداشت مبنی بر پرهیز از هرگونه سفر و تردد بین شهری و ماندن در منزل و در نتیجه عادی بودن شرایط ترافیکی محورها، فعلا تا اطلاع ثانوی هیچ محدودیت و ممنوعیت ترافیکی در ایام نوروز 99 به استثناء محمولات ترافیکی اجرا نمی گردد.

تبصره1: تردد محمولات ترافیکی که از قبل پروانه عبور اخذ نموده اند در تمامی راه های اصلی برون شهری از ساعت 7 صبح روز چهار شنبه تاریخ 98/12/28 تا ساعت 7 صبح روز سه شنبه تاریخ 99/01/05 و از ساعت 7 صبح روز پنجشنبه تاریخ 99/01/07تا ساعت 7 صبح روز شنبه 99/01/09 و همچنین از ساعت 7 صبح روز دوشنبه تاریخ 99/01/11 تا ساعت 7 روز شنبه تاریخ 99/01/16 ممنوع می باشد.

*تبصره2:مجوز تردد برای محمولات ترافیکی دارای ضرورت ملی در تاریخ های 5 ، 6 ،9 و 99/01/10 با هماهنگی این پلیس صادر خواهد شد.

ممنوعیت تردد بدلیل مداخلات جوی:

1- محور رامیان-اولنگ - شاهرود،واقع در استان های گلستان و سمنان ، از مورخ 29 فروردین 95 تا اطلاع بعدی ، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد.

2- محور فرعی شمشک - دیزین،واقع در استان های البرز و تهران ، از مورخ 17 تیر 96 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد.

3-محورشهداد - نهبندان،واقع دراستانکرمان، از مورخ 26 فروردین 98 تااطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد.

4-محورسی سخت - پادنا،واقع دراستانکهگیلویه و بویر احمد،از مورخ 26 آبان 98 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافیمسدود می باشد.

5- محوروازک - بلده،واقع دراستانمازندران،از مورخ 26 آبان 98 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافیمسدود می باشد.

6-محورگنجنامه - تویسرکان،واقع دراستانهمدان،از مورخ 26 آبان 98 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافیمسدود می باشد.

7-محورپونل - خلخال،واقع دراستانگیلان و اردبیل،از مورخ 26 آبان 98 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافیمسدود می باشد.

8-محورسروآباد - پاوه،واقع دراستانکردستان،از مورخ 6 آذر98 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافیمسدود می باشد.

9-محور خرم آباد -پلدختر،واقع دراستانلرستان،از مورخ 7 بهمن 98 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافیمسدود می باشد.

10-محور فرعی نور-آب پری، واقع دراستان مازندران ،از مورخ 18 اسفند 98 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافیمسدود می باشد.

11-محور خلخال - اسالم، واقع دراستان اردبیل ،از مورخ 19 اسفند 98 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافیمسدود می باشد.

12 - محور پل زال- اندیمشک، واقع دراستان خوزستان ،از مورخ 21 اسفند 98 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافیمسدود می باشد.

13 - محور روانسر - کامیاران، واقع دراستان کرمانشاه ،از مورخ 21 اسفند 98 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافیمسدود می باشد.

14 - محور جوانرود - پلنگانه ، واقع دراستان کرمانشاه ،از مورخ 23 اسفند 98 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافیمسدود می باشد.

15 - محور ثلاث - بزمیرآباد-سرپل ذهاب ،واقع دراستان کرمانشاه ،از مورخ 23 اسفند 98 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافیمسدود می باشد.

16 - محور جم-ریز، واقع دراستان بوشهر ،از مورخ 24 اسفند 98 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافیمسدود می باشد.

17 - محور ثلاث - زمکان، واقع دراستان کرمانشاه ،از مورخ 25 اسفند 98 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافیمسدود می باشد.

18 - محورثلاث - کوزران، واقع دراستان کرمانشاه ،از مورخ 25 اسفند 98 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافیمسدود می باشد.

19 - محور ثلاث - مله کرمینه - سرپل ذهاب، واقع دراستان کرمانشاه ،از مورخ 25 اسفند 98 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافیمسدود می باشد.

20 - محور قدیم باغچه - مشهد، واقع دراستان خراسان رضوی ،از مورخ 26 اسفند 98 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافیمسدود می باشد.

21 - محور کمربندی دیر ، واقع دراستان بوشهر،از مورخ 1 فروردین 99 تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافیمسدود می باشد.

22- آزادراه چالوس-مرزن آباد وبالعکس ، واقع دراستان مازندران ،از مورخ 1 فروردین99 از ساعت 19 تا 7 روز بعد تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافیمسدود می باشد.

ممنوعیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده ای :

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

محدودیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده ای:

الف) تهران و محورهای منتهی به آن: فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

ب) سایر محورها:

آذربایجان شرقی: فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

آذربایجان غربی: فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

اردبیل: فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

اصفهان: فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

ایرانشهر: فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

ایلام: فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

بوشهر: فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

چهار محال وبختیاری: فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

خراسان جنوبی: فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

خراسان رضوی: فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

خراسان شمالی: فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

خوزستان: فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

زنجان: فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

سمنان: فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

سیستان وبلوچستان: فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

فارس: 1- محور شیراز - بیضا ، واقع دراستان فارس، از مورخ 29 اسفند لغایت 31 تیر 99، بصورت 24 ساعته، به دلیل اجرای عملیات انفجار و ترانشه برداری (احداث آزاد راه شیراز - اصفهان)، کیلومتر 329 الی 334، محور فوق در محدوده اجرای عملیات مسدود بوده و تردد از راستا جایگزین محور قدیم شیراز - بیضا ، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می گردد.

قزوین: فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

قم: فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

کردستان: فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

کرمان: فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

جنوب کرمان: فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

کرمانشاه: فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

کهگیلویه وبویر احمد: فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

گلستان: فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

گیلان: فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

لارستان: فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

لرستان: فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

مازندران: فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

مرکزی: فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

هرمزگان: فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

همدان: فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

یزد: فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده.

بانیما: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 18 شهریور 1400 بروزرسانی: 18 شهریور 1400 گردآورنده: 1com.ir شناسه مطلب: 26078

به "کاهش درصدی ترددهای برون شهری نسبت به روز اول فروردین 99" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کاهش درصدی ترددهای برون شهری نسبت به روز اول فروردین 99"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید