ارشدی: بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه مهم تر از درآمدزایی، مصرف گرایی زمینه ساز سقوط اقتصاد و تمدن است خبرنگاران

به گزارش مجله کامپیوتر، استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: مالیات بر عایدی سرمایه از نوع سوم و مالیاتی است که باید هدفش رفتارسازی به نفع اقتصاد مولد باشد و از رفتار های سفته بازانه بازیگران مالی جلوگیری کند.

ارشدی: بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه مهم تر از درآمدزایی، مصرف گرایی زمینه ساز سقوط اقتصاد و تمدن است خبرنگاران

گروه اقتصادی خبرنگاران، نظام اقتصادی ایران نیازمند اصلاحات ساختاری و جدی است، اصلاحاتی که اگر انجام گردد هزینه های مترتب بر اقتصاد کاهش می یابد، ضمن اینکه سود آوری و منفعت عمومی جامعه و شرایط رسیدن به رفاه و رضایت اقتصادی و اجتماعی افزایش می یابد. اصلاح نظام اقتصادیاتی یکی از مواردی است که بی تردید به عنوان یک مولفه مهم در رشد و توسعه اقتصاد کشور باید اصلی ترین اولویت ما باشد تا با تعریف پایه های جدید اقتصادیاتی و استقرار یک نظام اقتصادیاتی حمایتی عادلانه اقتصاد درراستا رشد و توسعه بیفتد و ناعدالتی در فضای اقتصادی و اجتماعی جامعه کم تر و کم تر گردد. در ادامه پیرامون همین موضوع گفتگوی ما با وحید ارشدی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه فردوسی مشهد تقدیم می گردد.

چرا بحث اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادیاتی و اقتصاد کشور های توسعه یافته حائز اهمیت است؟

باید دید نگاه ما به اقتصادیات چیست. آیا اقتصادیات منبع تامین درآمد دولت و عامل تخصیص مجدد درآمد ها به نفع طبقه پایین تر برای کشور است یا اقتصادیات جهت دهنده رفتارهاست و یا اینکه اقتصادیات بسته به نوع آن می تواند کارکرد های چندگانه داشته باشد. آنچه در ادبیات علم اقتصاد مشاهده می گردد اینست که اقتصادیات به عنوان یک منبع اصلی درآمد قابلیت دارد علاوه بر تامین درآمد جهت اداره کشور، سازنده رفتار های درست اقتصادی باشد.

بیشتر بخوانید:

چه کسانی 9 سال مانع جلوگیری از سوداگری در اقتصاد ایران شده اند / تاجریم یا دلال؟!

نظام اقتصادیاتی مطلوب اقتصاد چگونه می تواند به نفع اقتصاد کشور عمل کند؟

قبل از هر چیزی باید به این مساله توجه گردد که دولت باید به دنبال نهادینه کردن نظام اقتصادیاتی مطلوب در کشور باشد. این مساله نیازمند دولت و مجلس هوشمند، خیرخواه و آینده نگر و از طرفی دولت مقتدر است. دولتی که توانایی داشته باشد مشخص کند که کدام اقتصادیات ها درآمدساز برای تامین اداره کشور است و کدام اقتصادیات ها برای تخصیص مجدد منابع به سمت تقویت طبقه پایین تر جامعه و تعالی آن ها است و کدام اقتصادیات ها با هدف اصلاح رفتار های اقتصادی است. به نظر می رسد دولت نباید از اقتصادیاتی که با هدف اصلاح رفتار های اقتصادی است نگاه درآمدی داشته باشد و بستر را فراهم کند که یک پدیده اقتصادی شکل بگیرد و از اقتصادیات دریافت آن لذت ببرد بلکه باید آنقدر نرخ این اقتصادیات بالا باشد که فرد یا بنگاه و یا سازمان و شرکتی جرأت نکند آن رفتار غلط را انجام دهد.

نظر شما درباره اجرای اقتصادیات بر عایدی سرمایه چیست؟

اقتصادیات بر عایدی سرمایه از نوع سوم و در واقع اقتصادیاتی است که باید هدفش رفتارسازی به نفع اقتصاد مولد باشد و بازیگران اقتصادی را از رفتار های سفته بازانه بپرهیزاند. یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرح اقتصادیات بر عایدی سرمایه را برای دریافت پیشنهادات به دانشگاه ها و از جمله دانشگاه فردوسی دادند و آنجا این تذکر مهم داده شد که ما نباید به اقتصادیات بر عایدی سرمایه نگاه درآمدزایی داشته باشیم. بلکه باید نگاه بازدارندگی داشت. از طرف دیگر با توجه به تورم بالایی که وجود دارد و فرایند تاریخی اقتصاد ایران بیانگر این است که دارایی ها مردم را داراتر می نماید و نه کار و کوشش و بر همین اساس هم مردم ایران بر اساس حافظه تاریخی خود به سمت دارایی برای حفظ ارزش پول خود می فرایند باید در کنار اعمال اقتصادیات بر عایدی سرمایه به سمت سهولت فضای کسب و کار رفت تا با کاهش هزینه های مبادلاتی و نهادی، بازدهی بخش مولد نسبت به بخش غیر مولد بالا رود که سرمایه ها خود به خود به سمت فراوری رود.

آیا راه چاره خوبی برای اثر بخشی بیشتر اقتصادیات بر عایدی سرمایه در نظر دارید؟

کنار کشیدن دولت به معنای حاکمیت از فعالیت های اقتصادی که بخش مولد جامعه می تواند با اتکا به خلاقیت و ابتکار خود انجام دهد و از طرفی مدیریت هوشمندانه صادرات و واردات به سمت منافع ملی مردم و در کنار آن افزایش قدرت اقتصادی مردم برای تقاضای کالای داخلی به وسیله بازتوزیع انواع دیگر اقتصادیات همچون اقتصادیات بر مجموع درآمد به صورت یارانه به طبقه متوسط و ضعیف جامعه یک مجموعه راه چاره هایی است که قابلیت اثر بخشی قانون اقتصادیات بر عایدی سرمایه را بر اقتصاد می گذارد و اقتصاد را از یک اقتصاد رانتی به یک اقتصاد فراوری محور تبدیل می نماید. باید بدانیم که هر نوع اقتصادیاتی را با چه اهدافی وضع می کنیم و با یک چشم به همه اقتصادیات ها به عنوان منبع درآمد نگاه نکنیم. اقتصادیات بر خانه ها و خودرو های لوکس نیز باید بر همین اساس باشد یعنی نباید در جامعه اسلامی هنگامی که طبقه فقیر رو به گسترش است و به دلیل سیاست های غلط دولت و خلق پول غیر قاعده مند و رها اجازه داد طبقه مرفه بی درد که منافع خود را به وسیله بخش غیر مولد و یا به وسیله پیوند بین قدرت و ثروت بدست آورده به مردمان جامعه در طبقات متوسط و فقیر فخر فروشی نمایند و این با اهداف حکومت اسلامی ناسازگار است که کاخ هایی ساخته گردد و در کنار آن انبوه کوخ ها. این نشان دهنده یک اقتصاد مریض است که راستا جامعه را به سمت حرص و ولع و طمع می برد. البته باید قاعده طوری گذاشته گردد که افرادی که با کوشش و کار شبانه روزی و فراوری مؤثر در یک دوره معقول به منابع اقتصادی خوب دسترسی پیدا می نمایند و در طبقه ثروتمند جامعه قرار می گیرند به مسکن و مرکب مناسب تر دسترسی پیدا نمایند تا مردم دیگر هم برای کار و کسب مولد و مفید با هم رقابت سالم داشته باشند و در راستا فراوری و دستیابی به رفاه معقول کوشش نمایند، اما به نقطه مصرف گرایی و تجمل گرایی که عامل آغاز سقوط جوامع و تمدنهاست نرسند. از طرفی اقتصادیاتی که با اهداف توزیع مجدد درآمد ها دریافت می گردد باید به سمت تامین حداقل معیشت اعم از مسکن و مرکب و تغذیه و آموزش و بهداشت و تساوی فرصت ها راهنمایی گردد و در صورت تحقق این هدف از آن نقطه به بعد رقابت بین مردم با کار و کوشش بیشتر و دسترسی به رفاه بیشتر فردی و خانوادگی باشد نه آنکه اقتصادیات ها بی هدف به همه مردم جامعه توزیع گردد و بخش قابل توجهی از جامعه از حداقل های معیشتی خود هم بی نصیب باشند.

تحقق چنین چشم اندازی در اقتصاد و در عرصه نظام اقتصادیاتی منوط به چه مواردی است؟

همانطور که گفتم این ها نیازمند یک دولت مقتدر است که قدرت دریافت اقتصادیات از توانمندان اقتصادی و جلوگیری از فرار اقتصادیاتی آنان را داشته باشد و با داشتن یک بانک اطلاعاتی جامع از هر خانواده ای قدرت توزیع مجدد منابع را به سمت تساوی فرصت ها و تامین حداقل معیشت زندگی اقشار مختلف جامعه داشته باشد. نیازمند یک انقلاب اقتصادی در چارچوب آموزه های گرانقدر اسلام و بهره گیری از تجارب پیروز بشری هستیم. آنچه به نظر می رسد باید گفت اینست که از سیستم اقتصادی بانک مبنای ایران که فراوری محور نیست انتظاری غیر از این وجود دارد یا نه؟ آیا اگر دولت دیگری هم غیر از دولت روحانی بود باز هم این اتفاق می افتاد یا نه؟ به نظرم باز این اتفاق قابل تصور است شاید با شدت کمتری، ولی سیستم اقتصادی ایران بگونه ای چینش شده که بانک ها قدرت خلق پول از هیچ دارند و بانک های خصوصی نیز بر شتاب حد و حصر آن افزوده اند و از طرفی کسری بودجه فزاینده دولت و دست اندازی بی حد وحصر به منابع بانکی هم بر شکل گیری این شرایط موثر است. انقلاب اقتصادی از شفافیت اطلاعات و رصد چرخه گردشی پول و راهنمایی آن به سمت فراوری محقق می گردد و نه از رهاکردن نقدینگی به حال خود و تشنه ماندن بخش مولد جامعه. پیوند قدرت و ثروت بر اقتصاد سیاسی تاثیرگذاشته است و اقتصاد کشور را از راستا خود که احیای ظرفیت ها و فراوری است به سمت افزایش تقاضا بدون توجه به فراوری راهنمایی نموده است؛ لذا ما نیازمند مجموعه اقداماتی برای اقتصاد بدون بانک هستیم و سیستمی شفاف و عادلانه هستیم.

pariha.com: پریها مجله گردشگری، خبری، موفقیت، آشپزی و سرگرمی میباشد.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 24 مهر 1400 بروزرسانی: 24 مهر 1400 گردآورنده: 1com.ir شناسه مطلب: 53781

به "ارشدی: بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه مهم تر از درآمدزایی، مصرف گرایی زمینه ساز سقوط اقتصاد و تمدن است خبرنگاران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ارشدی: بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه مهم تر از درآمدزایی، مصرف گرایی زمینه ساز سقوط اقتصاد و تمدن است خبرنگاران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید