برای اینکه شاد باشیم، باید 24 کار را ترک کنیم

به گزارش مجله کامپیوتر، چیزی به اسمِ دست یافتن به شادی وجود ندارد، بلکه آنچه هست شاد زندگی کردن است. چیزی به اسمِ رسیدن به شادی وجود ندارد؛ بلکه آنچه هست، احساسِ شادی کردن است. شما باید طرزِ فکر رشد داشته باشید و روی شرایطِ شادی تنظیم شده باشید تا بتوانید به آنچه می خواهید دست پیدا کنید و از این سفر لذت ببرید.

برای اینکه شاد باشیم، باید 24 کار را ترک کنیم

خوب زندگی کردن و شاد بودن نقشِ بسیار بزرگی در کیفیتِ هستیِ ما ایجاد می کند و در کنترل ماست. برای همین است که تونی رابینز، یکی از بهترین مربی های توسعه فردی در دنیا، مدام این جمله را تکرار می کند:

موفقیت، علم است و شادی، هنر.

من، پیش از آنکه به چنین چیزی در زندگی برسم، به این باورِ غلط باور داشتم که شادی همیشه در آینده است؛ زیرا در آینده است که ما به آرزوهایمان می رسیم. بدتر از آن باور داشتم که شادی ناشی از دستیابی به اهدافی بیرونی است که در آینده نصیب من خواهد شد.

این نوع دیدگاه باعث شده بود که من به جای آنکه در لحظه اکنون یا به صورت روز به روز برای شاد بودنم کار کنم، چشمِ حسرت به اتفاقاتِ آینده بدوزم.

ویلیام جیمز، روان شناسِ دانشگاهِ هاروارد بود که نخستین بار گفت:

اگر دنبالِ کیفیتی در زندگی خود هستید، طوری رفتار کنید که گویی آن را هم اکنون در زندگی تان دارید.

آدم های شاد بدونِ توجه به رویداد های محیطی و بیرون از خود، شاد هستند. آن ها مبارزانِ ساکتی هستند که قادرند با ناشادترین شرایطِ بیرونی روبرو شوند و بر آن فائق بیایند. این شرایط را می توان در میلیون ها نفر دید که از جنگ بازگشته اند، فقر را پشت سر گذاشته اند و توانسته اند راهی برا غلبه بر تمام این سختی ها پیدا کنند.

خلاصه اش اینکه: عادت کردن به شاد بودن به مقاومت منجر می گردد و مقاومت کلیدِ داشتنِ یک زندگیِ شاد است.

آیا برای رسیدن به چنین چیزی باید به سختی تلاش کرد؟ دقیقاً همینطور است و من هرگز نمی خواهم بگویم که رسیدن به شادی کارِ ساده ای است.

به اعتقاد بسکمک از پژوهشگران ما اکنون به نسبت گذشتگان در شرایطِ بهتری زندگی می کنیم. شرایطِ زندگیِ ما نسبت به شرایطِ زندگیِ گذشتان شبیه بهشت است، اما ما شاد تر نیستیم.

برای شاد تر بودن 24 کار هست که باید آن ها ترک کنیم و کنار بگذاریم:

1-در شاد بودن تعلل نکنید

رابرت آنتونی: ما شرطی شده ایم که شادی و لذتِ اکنون را به بهایِ پاداشی که در آینده به دست خواهیم آورد - و باور داریم این پاداش ما را شاد می کند - قربانی کنیم. اما، وقتی به آینده می رسید، هنوز ناشاد هستید؛ زیرا شما همیشه در جستجوی نقطه دیگری هستید که در آن به شادی و رضایت دست پیدا کنید. پس کیفیتِ لحظاتِ کنونیِ زندگی تان است که کیفیتِ آینده را تعیین می کند؛ زیرا آینده در اکنون رخ می دهد.

تمام چیزی که وجود دارد، لحظه اکنون است. آینده شما به خوبیِ لحظاتِ کنونی شما خواهد بود، بنابراین اگر به اهدافِ زمانِ حالِ خود دست پیدا کنید، قطعاً در آینده نیز شاد خواهید بود.

هر روز صبح که چشمانتان را باز می کنید، قبل از بلند شدن از تخت با خود بگویید، مهم نیست امروز چه اتفاقی رخ می دهد یا احساسِ من چیست (شما می توانید احساسِ بدی داشته باشید، ولی همزمان شاد باشید)، من بهرحال شاد خواهم بود. شاد بودن یک تصمیم شخصی است.

شاد بودن مانند ماهیچه ایست که باید قوی گردد، بنابراین وقتی به یک نقطه عطف در آینده دست پیدا می کنید (مثلاً به یک موفقیت)، می توانید همزمان خود را در اکنون احساس کنید -، زیرا هر رویدادِ مربوط به آینده به سرعت به رویدادی مربوط به گذشته تبدیل می گردد و ما انسان ها طوری برنامه ریزیِ عصبی شده ایم که هر روز از خودمان بپرسیم خوب بعدش چی؟

این باورِ غلط را که من فقط وقتی شادم که به قله برسم، کنار بگذارید.

2-از قربانی بودن دست بردارید

دیوید هاوکینز: مردم اغلب نظامِ باورهایِ درونیِ شما را بازتاب می دهند.

اینکه خودمان را به سادگی متقاعد کنیم در این دنیاِ زشت یک قربانی هستیم، بسیار قابل درک است -، اما بسیار مزخرف هم هست. دنیا همان چیزی است که شما درک می کنید و واقعیت شما با لنزی که از طریقِ آن به دنیا می نگرید خلق می گردد.

شما دنیا را با ذهن تان می بینید نه با چشم هایتان - بنابراین می توان گفت که دنیا تا حدی در کنترل شماست.

اطلاعاتِ گسترده ای نشان می دهد قدرتِ عشق ورزیدن و شفقت در انسان به موازاتی که تکامل پیدا می کند، بیشتر می گردد. بعلاوه، همین اطلاعات نشان می دهند آنچه می خواهید مطلقاً در کنترلِ خودتان است.

اگر می خواهید با شما با احترام رفتار گردد، تلاش کنید باور کنید که همین حالا هم دیگران به شما احترام می گذارند و آن وقت ببینید چه اتفاقی می افتد.

استنباط شما از رفتارِ دیگران بستگی به رفتارِ خودتان دارد و رفتارِ شما بستگی به نحوه تفکرتان دارد؛ بنابراین اگر فکر می کنید در حالِ حاضر جایی که باید باشید، نیستید، عاقلانه فکر کنید و باور های خودتان را بررسی کنید.

25 چیزی که به آن ها باور دارید را بنویسید. این فهرست واقعیتِ شما را بازتاب می دهد. اگر می خواهید واقعیتِ خودتان را تغییر دهید، این فهرست را تغییر دهید و به جای این موارد آن چیز هایی را بنویسید که آرزو داشتید حقیقت داشتند؛ و بعد شروع کنید به باور پیدا کردنِ به آن ها. این تعریفِ هیپنوتیزم است و به ما می گوید چرا هیپنوتیزم روشِ مؤثری است. هیپنوتیزم باور ها را تغییر می دهد.

این حقیقت بسیار قدرت بخش است و اگر باور نمی کنید، امتحانش کنید. چرا من تا این حد به آن باور دارم؟ چون افرادِ بسکمک هستند که دنیا را مثبت، دوست داشتنی و پر از نعمت می بینند و اگر کسانی هستند که می توانند این کار را انجام دهند؛ دیگران نیز می توانند.

3-از پوچی دست بردارید

جوردن پیترسون: هدفِ زندگی، تا آنجایی که من می دانم... یافتنِ شکلی از بودن (هستی) است که آنقدر معنادار است که این حقیقت که زندگی رنج کشیدن است در مقابل آن بی معنا می گردد.

معنای زندگی در گروِ معنایی است که شما به آن می بخشید و شما این قدرت را دارید که به زندگی خود معنا ببخشید. سعی کنید عمیقاً به چیزی در زندگی باور پیدا کنید. شما برای چه چیزی زنده هستید؟ چه چیزی در این زندگی برایتان ارزش مردن را دارد؟ چه چیزی باعث می گردد شما ساعتِ 5 صبح تختِ خواب را ترک کنید؟

همه چیز به روایتگری بر می گردد و ساختِ این روایت کاملاً در اختیار شماست.

ما تنها پستاندارانی هستیم که به لطفِ خودآگاهی به قدرِ کافی از قوه عقل برخورداریم که چنین روایاتی را بسازیم. سنجاب ها فقط می دانند چطور برای زنده ماندن در زمستان بلوط ذخیره کنند. پرندگان فقط می دانند چطور پرواز کنند و به مناطق گرجهتی مهاجرت کنند. این چیز ها به اختیار آن ها نیست، این کار ها در فطرت و غریزه آنهاست. اهدافِ آن ها برای بقا از پیش تعیین شده است.

ما تنها پستاندارانی هستیم که می توانیم اهدافِ پیچیده تعیین کنیم. این توانایی هم برای ما سودمند است و هم، همانطور که اکنون می دانیم، گاهی با بدشانسی همراه است.

گویی زندگی تان را روی تند گذاشته باشید، خودتان را در بستر مرگ تصور کنید. تصور کنید که دوست داشتید زندگی تان چه معنایی داشته باشد. حالا این داستان را بنویسید و بر اساسِ آن زندگی کنید. شما یک قهرمان و یک اسطوره هستید و هیچ کسی غیر از شما نمی تواند داستانِ زندگی تان را بنویسد.

4- از جستجوی شادی دست بردارید

اندرو سُلُمُن: متضادِ افسردگی، شادی نیست؛ بلکه پویایی و مقاومت است.

چیزی به اسمِ دست یافتن به شادی وجود ندارد، بلکه آنچه هست شاد زندگی کردن است. چیزی به اسمِ دست یافتن به شادی وجود ندارد؛ بلکه آنچه هست، راضی بودن و رضایت داشتن است. چیزی به اسمِ دست یافتن به شادی وجود ندارد؛ بلکه آنچه هست، احساسِ شادی کردن است.

فرقی نمی کند ما در چه شرایطی باشیم، همه این ها هم اکنون هم در اختیار ما هست. کاملا بدیهی است که اگر در پایین ترین نقطه هستید، باید خودتان را بالا بکشید.

برای همین است که مربیِ زندگی و استراتژیستِ دنیای، آنتونی رابین، همیشه می گوید: می دانید، آنچه اکنون در حالِ رخدادن است یا آنچه قبلاً برایتان اتفاق افتاده، کیستی شما را تعیین نمی کند. بلکه، تصمیمات شما مبنی بر اینکه در لحظه فعلی می خواهید بر چه چیزی تمرکز کنید، به چیز ها چه معنی ای بدهید یا در قبال رویداد ها چه کاری می خواهید انجام دهید است که سرنوشتِ نهایی شما را تعیین می کند.

از موقعیت های دردناکی که برایتان رخ می دهد برای مقاوم تر شدن درس بگیرید.

آنچه اهمیت دارد، داستانی است که شما برای خودتان تعریف می کنید. به سمتِ جلو حرکت کنید، مهم نیست که چه اتفاقی بیفتد؛ برای خودتان داستان موفقیت و پیروزی را نقل کنید. شما به الگوی واکنشی نیاز دارید تا چیزی را تبدیل به عادت کنید.

5-احساسِ گناه را کنار بگذارید

دکتر دیوید هاوکینگز، روانکاوِ اسطوره ای، بعد از یک عمر مطالعه نتیجه گرفت که هر فکر یا احساسِ منفی با احساسِ گناه مرتبط است و در نتیجه ما به طور پیوسته وقتمان را صرفِ سرکوب آن می کنیم.

هر زمانی که ما درباره فردی منفی فکر می کنیم یا خودمان و دیگران را قضاوت می کنیم، در ناخودآگاهمان احساسِ گناه و عذاب وجدان ایجاد می گردد. برای اینکه این احساسِ گناه را از خود دور کنید، یک نفسِ عمیق بکشید و نسبت به آن احساسِ گناه آگاهی پیدا کنید؛ و بعد آن را تصور کنید که از بدنتان خارج می گردد.

اصلاً مهم نیست که در حال حاضر چه کاری انجام می دهید، مهم احساسی است که به شما می گوید کار دیگری در این لحظه باید انجام دهید. هر روز و هر لحظه احساسِ گناه را از خود دور کنید و هرگز دوباره احساسِ گناه نکنید.

6-از شکایت کردن دست بردارید

دنیس پریگر: شکایت نه تنها روزِ دیگران را نابود می کند، بلکه روزِ شکایت کننده را نیز نابود می کند. هر چه بیشتر شکایت کنیم، ناشادتر می شویم.

شکایت کردن یا غر زدن به هیچ کسی غیر از خودتان آسیب نمی زند.

احساسِ رضایتی که بعد از شکایت کردن به شما دست می دهد یک نتیجه غلط است (به این معنی که شما احساس می کنید شرایط خوب است، اما در واقع این احساس اشتباه است)؛ در واقع در این شرایط خود/ایگو با نسبت دادنِ کارِ اشتباه به دیگران و متهم ساختنِ دیگران تلاش می کند، احساسِ خوبی پیدا کند.

نویسنده پرفروش ترین کتابِ نیویورک تایمز، تیم فِریس، پیشنهاد می دهد افراد یک دستبند به یکی از دستانشان بیندازند و هر بار که از چیزی شکایت می کنند، دستبند را به دستِ دیگر بیندازند.

هیچ کسی به یک فردِ شاکی و غرغرو کمک نمی کند و عملِ غر زدن شما را ناشاد می کند. تصمیم بگیرید که دیگر غر نزنید.

7-افکار منفی خود را کنار بگذارید

افکار منفی هرگز خدمتی به شما نمی کنند؛ روایتگریِ خودِ شماست که برای شما اذیت و آزار به وجود می آورد. خود/ایگوی شما وظیفه دارد با متمرکز ساختنِ شما بر ترس هایتان شما را زنده نگه دارد. قدرت بخشی آن را به رسمت بشناسید، اما به آن نچسبید. دکتر هاوکینگز می گوید: افکار خودشان بی درد هستند، اما احساساتی که در زیرِ این افکار وجود دارد، نه.

هاکینگز می گوید، هر بار که احساسِ منفی به شما دست داد (از احساسِ ترس تا احساسات دیگر) در مقابلش مقاومت نکنید، حضورش را ارج بنهید و رهایش کنید. این کار را به عادتِ معمولِ خود تبدیل کنید تا استرسِ کمتری احساس کنید و طولانی تر زندگی کنید.

8-از انکار کردن دست بردارید

هر چیزی که دارید و هر اتفاقی که برایتان اتفاق افتاده است، در نتیجۀ خودتان است.

انکارِ حقیقتِ عریان، جهتی آتشین است که شما را به جایی نمی رساند. برای رسیدن به موفقیت باید انکارِ حقیقت را کنار بگذارید. هر زمانی که حقایق را تشخیص دهید، زندگی تان برای همیشه تغییر خواهد کرد.

فهرستی از تمامِ ابعادِ زندگیِ خود از شرایطِ مالی، سلامتی، ثروت، روابط و عاداتان تهیه کنید و به دنبالِ چیز های مخربی باشید که مدام انکارشان می کنید. به دنبال چیز هایی باشید که زیر فرش پنهان می کنید.

شطرنج دربارۀ بازی زندگی به ما چه می آموزد؟

برای ترشح هورمون های خوشبختی چه بخوریم؟

شناخت درمانی بر مبنای ذهن-آگاهی چیست و چطور عمل می کند؟

چیز هایی که انکار می کنید، همان هایی هستند که شما را عقب نگه می دارند و لحظه ای که آن ها را تشخیص دهید و شروع به پاکسازی شان از جهت زندگی تان بکنید، آن ها حل می شوند. این قانونِ دنیای بسیار ترسناک است و احتمالاً بهترین کاری است که می توانید اکنون انجامش دهید. بسکمک از مردم باید سرشان محکم به سنگ بخورد تا متوجه این حقیقت شوند. اجازه ندهید که شما هم یکی از آن ها باشید.

9- اجتناب را کنار بگذارید

خلیل جبران: درد شما شکستنِ پوسته ایست که درکِ شما را مسدود کرده است.

شما زمانی به شادی و موفقیت دست پیدا می کنید که از اجتناب از حقایقِ دردآور دست بردارید. توسعه فردی و شادی در سویه دیگرِ روبرو با حقایقِ دردناک رخ می دهد. این کار بسیار قدرتبخش است و من خودم نمونه زنده آن هستم. من سال ها از این حقیقت که یک ولخرجِ واقعی هستم، اجتناب می کردم.

به خودم می گفتم: اما دارم روی خودم سرمایه گذاری می کنم. اما روی درآمدِ بیشتر تمرکز کرده ام.

این ها دروغ هایی بودند که به خودم می گفتم تا مجبور نباشم از یک برنامه خاصِ مالی پیروی کنم یا مراقبِ بودجه ام باشم یا برای بلندمدت پس انداز کنم. بینِ سرمایه گذاری کردن روی خودتان و ولخرجی کردن فرق وجود دارد.

فهرستی از کار هایی که از آن ها اجتناب می کنید، تهیه کنید. روبرو شدن با آن ها به شما آزادیِ زیادی می بخشد که پیش از این تصورش را نمی کردید.

10-از دروغ گفتن به خودتان دست بردارید

جیمز فاوست: صداقت بیشتر از دروغ نگفتن است. صداقت، گفتنِ حقیقت، سخن گفتن با حقیقت، زندگیِ صادقانه و عشق ورزیدن به حقیقت است.

دروغ گویی هیچ خدمتی به شما یا به فردی که شما به او دروغ می گوید، نمی کند. ممکن است باعث گردد به آسانی وجه خودتان را حفظ کنید و احساسِ خوبی داشته باشید، اما تغییر و رشد وقتی رخ می دهد که مکالمه سخت می گردد و پای حقایق به میان می آید.

این کار بسیار سخت است، چون ممکن است نیاز داشته باشید که شخصیت و هویت تان را تغیی دهید و تبدیل به فردی شوید که دیگران گمان می کنند به هیچ عنوان حساس نیست.

بهترین رهبران کسانی هستند که برای رشدِ سازنده، حقایق را می گویند. هرگز واکنشی برخورد نکنید. مخاطب خوبی باشید و بگویید برای پاسخگویی نیاز به فکرِ بیشتری دارید. احساسِ راحتی کردن با چیزی که بسیار ناراحت کننده است (حقایق) تفاوتِ شما را با بقیه تعیین می کند.

11- خشمِ ناشی از حق به جانب بودنِ خود را کنار بگذارید

حتی وقتی حق با شماست، به این معنی نیست که شما مولد هم هستید و راه چارهی برای حل مسئله دارید. فقط حق با شماست. خوب که چی؟

هر زمانی که فکر کردید نسبت به دیگران برتریِ اخلاقی دارید و حق با شماست، بدانید این فقط ترفندِ ایگو برای پیدا کردنِ احساسِ بهتر است و شما را به جایی نمی رساند؛ و بعد از خودتان بپرسید: از این موقعیت چه پیشرفتی قسمتِ من خواهد شد و چه سؤالی باید بپرسم تا به پاسخِ درست برسم. این کار را انجام بدهید تا یاد بگیرید تا مولدتر شوید.

12-قضاوتگریِ خود را کنار بگذارید

هِرمان هِسه: آنچه شما در دیگران قضاوت می کنید، بازتابی از ترس ها و ادراکِ شما از کمبودهایتان است. در حقیقت، شما آن چیزی که در خودتان از آن متنفر هستید را قضاوت می کنید؛ بنابراین دفعه بعدی که خواستید کسی را قضاوت کنید این را به خاطر داشته باشید.

هر زمانی کسی را قضاوت کردید، یک آینه را در مقابل خود قرار دهید و به این فکر کنید که چرا این قضاوت را کردید. اگر دائم کسی را قضاوت می کنید، به این علت است که دائم می ترسید دیگران شما را قضاوت کنند؛ بنابراین برایتان بسیار سخت می گردد که چیزی بگویید یا کاری بکنید که شما را در معرضِ قضاوتِ دیگران قرار دهد؛ و هر کاری که شما را در معرضِ خطرِ قضاوت قرار ندهد، ارزش ندارد که انجام گردد.

وقتی به خود می آیید و می بینید دارید کسی را قضاوت می کنید، از خودتان بپرسید: چه زخمی در من هست که می خواهیم با قضاوت دیگران آن را درمان کنم؟ یا از چه چیزی می ترسم که باعث شده به خاطرش این فرد را قضاوت کن؟

و بعد تمام این ترس ها را رها کنید.

تمایل بی پایان ذهن برای عقب انداختن کارها از کجا می آید؟

وسواس و راه های درمان

کسانی که در حقِ شما بد کرده اند را ببخشید، زیرا تا زمانی که نبخشید، از قضاوت شدن می ترسید. آنقدر این عادت را تکرار را کنید تا دیگر کسی را قضاوت نکنید. اگر شادی شما از انجامِ کار های بزرگ حاصل می گردد، پس نیاز دارید آغوشِ خود را به روی دنیا بگشایید و ایده هایتان را با دنیا به اشتراک بگذارید. اگر از قضاوت شدن بترسید، نمی توانید کار های بزرگ انجام دهید؛ و اگر دائم در حالِ قضاوت کردنِ هر کسی و هر چیزی هستید، پس از قضاوت شدن می ترسید.

13-حسادت خود را کنار بگذارید

گرچِن روبین: احساساتِ منفی مانند تنهایی، حسادت و احساسِ گناه نقشِ مهمی در داشتنِ یک زندگیِ شاد ایفا می کنند: آن ها علائمِ بزرگ و چشمک زنی هستند که نشان می دهند چیزی باید تغییر کند.

احساسِ حسادت با دیدنِ داشته های دیگران و فقدان آن ها در زندگیِ خویش، ایجاد می گردد. هر زمانی که به شکلی نامنتظره متوجه شدید مشغولِ مقایسه خود با دیگران هستید و احساسِ حسادت می کنید، همانجا آن را متوقف کنید و به این فکر کنید این شما نیستید که دارد احساسِ حسادت می کند بلکه ایگوی شماست که چنین حسی دارد. پس این حس را رها کنید و از اینکه توانسته اید این حس را رها کنید شاد باشید.

این پایین ترین حد از هشکمک است که هر فردی برای داشتنِ یک زندگِ شاد به آن نیاز دارد. به جای اینکه احساسِ حسادت کنید تلاش کنید به شرایطِ فراوانی و به همان نقطه ای از موفقیت برسید که به آن حسادت می کردید.

به یاد داشته باشید، شما آن چیزی نیستید که فکر می کنید. شما آن چیز هستید که فکر می کنید دیگران فکر می کنند که هستید. پس اگر به دیگران حسادت می کنید، احتمالاً به این علت است که باور دارید آن ها شما را کوچک می شمارند.

همانطور که دکتر دیوید هاوکینز، روان شناس معروف، می گوید: دیگران نظامِ باور های شما را بازتاب می دهند و می توانند احساس کنند که شما چه فکری درباره شان می کنید. برای همین است که بصیرت وجود دارد؛ چون افکار فیزیکی هستند و می توانند احساس شوند.

تعریف و تمجید از موفقیت های دیگران را تبدیل به عادتِ خود کنید تا آن ها هم موفقیت های شما را جشن بگیرند.

14-تمایل برای فریبنده بودن را کنار بگذارید

ژاک فرسکو: هر آنچه در دنیا رخ می دهد واقعی است، هر چیزی که فرد فکر می کند باید رخ می داد، فرافکنی است. ما بیش از همه از توهماتِ تخیلی و انتظاراتِ خود از واقعیت است که رنج می بریم.

فریبندگی، نوعی فرافکنی است که از فقدانِ چیزی حاصل می گردد؛ و علت آن نیز احساسِ ترس یا اعتماد به نفسِ پایین است. برای همین است که تبلیغاتِ جذاب و حاویِ محتوا های جنسی بسیار خوب جواب می دهند.

مردان به این تصاویر نگاه می کنند و ذهنِ بیقرار آن ها می گوید می خواهم شبیه فلان گاوچرانِ جذاب در آن آگهی تبلیغاتی بشوم. زنی که 5000 دلار برای یک پیراهن می پردازد به این تصاویر نگاه می کند و ذهنِ بی قرار آن ها می گوید: می خواهم شبیه فلان زن شوم.

هر زمان که کمبود چیزی را در زندگی احساس می کنید و خودتان را می بینید که دارید فریبندگی را به آن چیز فرافکنی می کنید، همانجا متوقف شوید و فکر کنید شما فقط به یک احساسِ درونی برای شاد بودن نیاز دارید؛ و به یاد داشته باشید، شما مستحق شادی نمی شوید، مگر آنکه یاد بگیرید در فقدانِ چیز ها هم شاد باشید.

برای همین است که کارآفرینان به پول و بهترین هنرمندان به شهرتشان اهمیتی نمی دهند. آن ها در هر حال شادند؛ و چه بسا روز های پیش از شهرت خود را بیشتر نیز دوست دارند.

15-از رنج کشیدن دست بردارید

فردریش نیچه: آنچه واقعاً سبب برانگیخته شدنِ خشمِ فردی در مقابلِ رنج می گردد، ذاتِ رنج نیست، بلکه بی معنا بودنِ رنج است.

درد یک حقیقت است. مستقیم به چشم های آن نگاه کنید و سعی نکنید از آن اجتناب کنید. رنج، داستانی است که شما برای خودتان تعریف می کنید.

مدیریتِ احساسِ خود را به دست بگیرید و به این حقیقت باور پیدا کنید که رنجی که می برید حاصلِ داستانِ تلخی است که برای خودتان روایت می کنید. اگر داستان و روایت را تغییر دهید، رنج نیز از بین می رود.

هر زمانی که تحریک شدید رنجیده شوید، متوقف شوید و به یادآورید که این شما هستید که تصمیم می گیرد چگونه به یک احساس واکنش نشان دهد.

16-گذشته را رها کنید

چیز هایی که در گذشته اتفاق افتاده و احساساتی حاصل از آن ها را رها کنید. همانطور که دکتر دیوید هاوکینگز، می گوید: برای یافتنِ راهِ حلِ مسائل به دنبالِ احساسی باشید که در پسِ این مشکل است و بعد آن را رها کنید. آن وقت می بینید که پاسخ خودش را به شما نشان می دهد.

حرکتِ رو به جلو و دیدنِ آینده را تبدیل به عادت خود کنید. تکامل یافتن و رشد کردن را به عادت خود تبدیل کنید. آن زمان که حس می کنید روابطِ قدیمی دیگر برای شما سودی ندارند یا خدمتی به شما نمی کنند (بود و نبودشان فرقی ندارد)، به تکامل رسیده اید. در این زمان ها رو به جلو حرکت کنید و به دنبالِ روابطِ جدید باشید به جای آنکه به این روابطِ قدیم بچسبید.

هر آنچه در گذشته اتفاق افتاده بخشی از وجود و سفر شما برای تبدیل شدن به بهترین نسخه خودتان بوده است. به خودتان بستگی دارد که با چه سرعتی به بهترین نسخه خودتان تبدیل شوید.

17-استاندارد های پایینِ خود را کنار بگذارید

چه نتایجی تا به امروز به دست آورده اید؟ صبح ها چقدر عالی تختتان را مرتب می کنید؟ حاضرم تمامِ زندگی ام را روی این گفته شرط ببندم که دقت و کیفیتِ مرتب کردنِ تختتان می تواند بازگو کننده تمام موفقیت هایی باشد که تا به امروز به دست آورده اید. هر کاری که افراد انجام می دهند، نمونه ایست که نشان می دهد کار های دیگر را چگونه را انجام می دهند.

استاندارد های ما هستند که اجازه می دهند اهدافمان به ثمر بنشینند و برای اینکه شاد باشیم باید قادر باشیم نتیجه پیروی از استاندارد های خودمان را ببینیم.

لغزش از استاندارد ها بسیار آسان است؛ بنابراین با دقت و ریزبینی به استاندارد های خود توجه کنید.

چقدر بر شرایطِ مالی تان نظارت دارید؟

ذهنتان تا چه اندازه ای تمیز است؟

میزتان تا چه اندازه ای تمیز است؟

چند تَب به صورتِ همزمان در دسک تاپ کامپیوترتان باز است؟

تختتان را طوری مرتب کنید که گویی بزرگترین هدف زندگی تان به آن بستگی دارد.

پولتان را طوری مدیریت کنید که گویی بزرگترین هدفِ زندگی تان به آن بستگی دارد.

هر کارِ کوچکی را به قدری تمیز و مرتب انجام دهید که گویی بزرگترین اهدافِ زندگی تان به آن بستگی دارد.

چون واقعاً همینطور است. زمانیکه در تمامِ این کار های کوچک استاد شوید، در همه چیز استاد خواهید شد.

18-وابستگی خود را ترک کنید

ناشناس: چیز ها همانطوری هستند که هستند. ما رنج می بریم، چون تصوری دیگری از آن ها داشتیم.

بودا می گوید: وابستگی منبع تمامِ رنج هاست.

به هر چه بچسبیم از ما دور می گردد. از هرچه فاصله بگیریم، به ما نزدیک می گردد. این قانونِ دنیای در موردِ همه چیز از روابط تا اهداف صادق است. کیفیتِ فاصله در لحظه اکنون است که کیفیتِ رفتار های ما را تعیین می کند.

فهرستی از تمام چیز هایی که می خواهید تهیه کنید و شادی تان را از آن ها فاصله بدهید. به این معنی که دست از این اندیشه بردارید که فقط با دستیابی به این چیزهاست که شما شاد خواهید بود.

تصمیم بگیرید چه این چیز ها رخ دهد، چه رخ ندهد، در هر حال شما شاد خواهید بود و بعد روی تقویتِ مقاومت و پویایی خود تمرکز کنید.

شما باید طرزِ فکر رشد داشته باشید و روی شرایطِ شادی تنظیم شده باشید تا بتوانید به آنچه می خواهید دست پیدا کنید و از این سفر لذت ببرید.

19-اخبارِ جریان اصلی را کنار بگذارید

توماس جفرسون: مردی که هیچ چیزی نمی خواند به مراتب بهتر است مردی است که فقط روزنامه می خواند.

اخبار جریان اصلی در 99 درصد مواقع اثری بر زندگی شما ندارد. دکتر استفان کُوی در کتاب خود با عنوان 7 عادتِ افرادِ خیلی مؤثر می گوید، ما چرخه های نگرانی و چرخه های کنترل داریم و اخبارِ جریان اصلی در طبقه بندی چرخه های نگرانی جای می گیرد که هیچ اثری روی شما ندارد، جز آنکه وقت و انرژی شما را تلف می کند.

چرخه های کنترل، چیز هایی هستند که روی آن ها کنترل دارید یا عمیقاً به آن ها اهمیت می دهید و/یا در زندگیِ روزمره شما کاربرد دارند. تمام رویداد ها و چیز ها بی معنی هستند، مگر آنکه روی زندگیِ شما اثرِ مستقیم داشته باشند. اگر فکر می کنید نیاز دارید درباره چیزی بدانید، 5 بار از خودتان بپرسید چرا نیاز داریم بدانم.

خیلی سریع متوجه می شوید که خیلی چیز ها را لازم نیست بدانید.

20-از توجیه کردن دست بردارید

توجیهات هیچ نفعی برای شما ندارند، جز اینکه شما را عقب نگه می دارند. ترس ها باعثِ توجیه ها می شوند. هربار که برای چیزی بهانه تراشی می کنید از خودتان بپرسید: چه ترسی در زیر این توجه آوردن و دلیل تراشی من هست؟

ترس را رها کنید تا راه چارهی برای کنار گذاشتنِ دلیل تراشی تان پدیدار گردد.

21-ترس از قضاوت شدن را کنار بگذارید

هرمان هسه: اگر شخصی را قضاوت می کنید به این خاطر است که چیزی در او وجود دارد که بخشی از وجودِ خودتان است. چیزی که بخشی از وجودِ خودتان نباشد، شما را آشفته نمی کند.

من زمانی از به اشتراک گذاری هر چیزی در فضای مجازی می ترسیدم. از نظراتی که ممکن است دیگران بدهند، اضطراب داشتم. آنقدر می ترسیدم که نمی توانستم فعالیتی داشته باشم. این به این خاطر بودم که خودم همیشه داشتم هر کسی و هر چیزی را قضاوت می کردم.

تصمیم بگیرید که هرگز هیچ کس و هیچ چیزی را قضاوت نکنید. هر بار که این کار را می کنید، به خودتان یادآوی کنید که شما دارید همان چیزی که بخشی از شماست و شما از آن منتفر هستید را بیش از پیش به بخشی از خود تبدیل می کنید. به جای این کار، رهایش کنید.

این شروعِ آزادی برای انجامِ هر کاری است که ارزشِ قضاوت شدن را دارد؛ که سرشروعِ انجام کار های بزرگ است.

22-حریص نباشید

اریک فروم: حرص گودالِ بی انت هایی است که فرد را در تلاشی بی پایان برای ارضاء نیاز های خود خسته می کند، بدون آنکه او هرگز به رضایت برسد.

حریص بودن از فقدان حاصل می گردد. به یاد داشته باشید چیز ها را در زمانِ درستش به دست خواهید آورد. افرادی که چیز هایی در زندگی به دست آورده اند، آن هایی بودن که با وجودِ فقدانِ آن چیز ها در زندگی، تصور کرده اند هم اکنون هم آن چیز هایی که می خواهند را دارند.

وفورِ واقعی و ذهنیتِ وفور است که ما را برای خودمان و دیگران جذاب می کند و به ما احساسِ شادی می بخشد. شادی خودتان را منوط به به دست آوردنِ چیز ها نکنید.

23-از چسبندگی دست بردارید

چسبیدن به هر چیزی آن را از شما دور می کند. یادتان نرود که دکتر دیوید هاکینگز چه گفت: مردمان به سادگی نظام باور های شما را بازتاب می دهند.

وقتی به هر چیزی در این دنیا بچسبید، نظام باورهایتان کوچک و دارای فقدان می گردد و مردم نیز همان چیز ها را به شما بر می گردانند. این یعنی شما آنچه می خواهید را بدون آنکه متوجه باشید، درخواست می کنید.

دفعه بعدی که خواستید چیزی اتفاق بیفتد، آن را رها کنید و نسبت به هر چیزی که برایتان رخ می دهد، پذیرا باشید و آن وقت نتیجه را ببینید. این یک قانونِ دنیای است.

24-مقایسه را کنار بگذارید

تا به امروز به این فکر کرده اید که چرا هر چه بیشتر در رسانه های اجتماعی وقت می گذرانید، احساستان بدتر می گردد؟ دلیلی ندارد به کار هایی که دیگران انجام می دهند، اهمیت دهید؛ مگرآنکه بخواهید از آن ها چیزی بیاموزید یا موفقیت آن ها را تحسین کنید.

زندگی، مجموعه ای از لحظات و رویدادهاست که ما در زمانِ حال به آن ها واکنش نشان می دهیم. کیفیتِ این لحظات به خودمان بستگی دارد. بزرگترین متفکرانِ عصر ما بر عاملیت ما در کیفیت بخشیدن به این لحظات تأکید کرده اند. آن ها اغلب بر این باورند که رویداد هایی که بر شما رخ می دهند، اهمیت ندارند بلکه واکنشِ شما به این رویدادهاست که مهم است.

دکتر وین دایر می گوید: اینکه مردم با شما چطور رفتار می کنند بستگی به کارمای خودشان دارد؛ ولی واکنشِ شما به آن ها بستگی به کارمای شما دارد.

چارلز سیوندل می گوید: 10 درصد زندگی شامل چیز هایی است که برایتان رخ می دهد، اما 90 درصد آن واکنشی است که شما به آن چیز ها نشان می دهید.

منبع: Mission Originals

نویسنده: Aram Rasa Taghavi

ترجمه: سایت خبرنگاران

dorezamin.com: دور زمین | سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده! تور ارزان، تور لحظه آخری، اروپا، تور تایلند، تور مالزی، تور دبی، تور ترکیه

منبع: فرادید
انتشار: 24 مهر 1400 بروزرسانی: 24 مهر 1400 گردآورنده: 1com.ir شناسه مطلب: 53791

به "برای اینکه شاد باشیم، باید 24 کار را ترک کنیم" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "برای اینکه شاد باشیم، باید 24 کار را ترک کنیم"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید