هزینه های نذری دادن در محرم سال جاری چقدر است؟

به گزارش مجله یک کامپیوتر، در این گزارش سراغ آشپز های هیأت ها رفته ایم و مواد اولیه لازم را برای اصلی ترین غذا های نذری ماه محرم، از آن ها پرسیده ایم.

هزینه های نذری دادن در محرم سال جاری چقدر است؟

به گزارش ، ماه محرم شروع شده و هیات ها فعالیت های خود را شروع نموده اند. احتمالا شما هم از آن دسته افرادی باشید که دلشان می خواهد در هیات های مذهبی دست کم گوشه ای از کار را بگیرند و خرج بخشی از غذای نذری را عهده دار شوند. در این گزارش سراغ آشپز های هیأت ها رفته ایم و مواد اولیه لازم را برای اصلی ترین غذا های نذری ماه محرم، از آن ها پرسیده ایم.

اغلب اصرار به خورشت قیمه داشتند، اما در پرس و جوی مان سراغ خورشت قورمه، خورشت فسنجان، عدس پلو با گوشت و زرشک پلو با مرغ را هم گرفتیم. حتی حواس مان به کسانی که بودجه زیادی برای نذری ندارند هم بود. برای آن ها مواد اولیه شله زرد را پرسیدیم تا ببینیم تهیه مواد اولیه برای هر کدام از این غذا های نذری چقدر هزینه خواهد داشت.

توجه داشته باشید که برای پخت غذای نذری باید هزینه های اجاره دیگ، آبکش و گاز را هم در نظر بگیرید. تازه این در صورتی است که زحمت پخت غذای نذری را خودتان عهده دار شوید، در غیر این صورت، ضروری است هزینه ای برای دستمزد آشپز کنار بگذارید. در این گزارش هزینه مواد اولیه لازم برای تهیه 100 پرس غذای نذری را محاسبه نموده ایم. گران ترین آن ها قورمه سبزی است که حدود یک میلیون و 250 هزار تومان برای تان هزینه خواهد داشت. ارزان ترین شان هم بعد از شله زرد 480 تومانی، عدس پلو با گوشت است که 850 هزار تومان برای تان خرج خواهد داشت.

برای تهیه قیمت نذری 100 نفر، حدود 17 کیلوگرم برنج ضروری است که مقدار آن بسته به اندازه پرس های نذری متغیر است. اصولاً برای پخت غذا به تعداد بالا از برنج ایرانی استفاده نمی گردد، برای همین قیمت هر کیلوگرم برنج خارجی را هفت هزار تومان در نظر می گیریم که با این حساب هزینه برنج حدود 120 هزار تومان خواهد شد. مقدار لپه لازم برای 100 نفر حدود چهار کیلوگرم است. لپه باز کیلویی 11 هزار عرضه می گردد.

در نتیجه باید 44 هزار تومان هم خرج لپه کنیم. سیب زمینی را اگر به صورت چیپس های خلال تهیه کنیم، صورت خوشی ندارد. برای همین اکثر هیات ها خودشان سیب زمینی را پوست کنده و خرد می نمایند. برای قیمه نذری حدود هفت کیلوگرم سیب زمینی ضروری است که با توجه به قیمت شش هزار تومانی هر کیلو، حدود 42 هزار تومان تمام می گردد. حدود هفت کیلوگرم پیاز هم به قیمت سه هزار تومان ضروری است که 21 هزار تومان دیگر به خرج نذری 100 نفره ما اضافه می نماید.

گوشتی که ایرانی ها برای خورشت در نظر می گیرند، عموما گوشت سردست است. هیات های بزرگ اکثراً برای غذای نذری گوسفند می کشند، اما برای یک هیات 100 نفره قربانی کردن یک گوسفند دور از ذهن است. برای همین ما گوشت گوساله برای پخت نذری در نظر می گیریم که کیلویی حدود 80 هزار تومان است. در نتیجه برای یک نذری باکیفیت باید حدود 560 هزار تومان هزینه گوشت کنار بگذاریم.

رب مورد احتیاج برای یک قیمه خوش رنگ 100 نفره، سه کیلوگرم است و با توجه به قیمت 20 هزار تومانی هر کیلوگرم رب گوجه فرنگی، 60 هزار تومان هم برای رب کنار می گذاریم. لیموعمانی را اگر به صورت فله ای بخریم، کیلویی 52 هزار تومان درمی آید و آشپز هایی که به ترش بودن غذا علاقه دارند، همان یک کیلوگرم لیموعمانی را استفاده می نمایند، اما 500 گرم لیمو عمانی هم کفایت می نماید. برای پخت قیمه نذری، حدود 10 کیلوگرم روغن ضروری است که 76 هزار تومان خرج روی دست صاحب نذر می گذارد. دو مثقال زعفران برای تزیین برنج، 160 هزار تومان خرج لازم دارد.

بعد از آماده شدن غذا نوبت به ظرف های یک بار مصرف می رسد که اندازه بزرگ آن ها را اگر به صورت فله ای تهیه کنیم، دانه ای 300 تومان در می آید و 30 هزار تومان خرج لازم دارد. با کنار هم گذاشتن این مخارج، متوجه شدیم یک هیات 100 نفره برای یک وعده قیمه نذری امام حسین (ع)، باید سرجمع یک میلیون و 170 هزار تومان خرج کند.

قورمه امام حسین (ع) خوردن دارد. حتی اگر نذری هیأت بغلی قیمه باشد. قورمه سبزی مثل بقیه غذا های خورشتی، 17 کیلوگرم برنج برای هیات 100 نفره لازم دارد که همین اول کار 120 هزار تومان خرج روی دست صاحب نذر می گذارد. سبزی قورمه را اگر خودمان پاک کنیم، ارزان تر درمی آید، اما عموماً هیأت ها وقت سبزی پاک کردن ندارند و این کار را به سبزی فروش می سپارند. برای همین خرید 10 کیلو سبزی قورمه پاک شده لازم برای نذری 100 نفره، 57 هزار تومان خرج برمی دارد.

لوبیا قرمز را اگر از میادین تره بار شهرداری بخریم، کیلویی 12 هزار تومان درمی آید و با توجه به اینکه نذری 100 نفره ما تقریبا چهار کیلوگرم لوبیا قرمز لازم خواهد داشت، باید 48 هزار تومان خرج لوبیا کنار بگذاریم. گوشت هم که مثل همواره خرج اصلی خورشت های ایرانی به حساب می آید. قورمه سبزی 100 نفره ما هشت کیلوگرم گوشت خورشتی لازم دارد. برای هیأت کوچک که توانایی قربانی کردن یک گوسفند زنده را ندارد، قیمت هر کیلو گوشت گوساله حدود 80 هزار تومان تمام می گردد.

با این حساب هزینه گوشت برای قورمه سبزی 100 نفره نهایتاً 640 هزار تومان است. پیاز لازم برای قورمه سبزی، نسبت به بقیه خورشت ها بیشتر است. به خاطر همین، برای یک نذری 100 نفره، 10 کیلوگرم پیاز ضروری است که 60 هزار تومان خرج دارد. یک کیلو لیمو عمانی برای مزه دادن به قورمه سبزی 100 نفره ضروری است. برای همین 52 هزار تومان هم باید برای لیمو عمانی کنار بگذاریم.

10 کیلوگرم روغن هم که برای همه غذا های خورشتی ضروری است و اگر بطری های بزرگ بخریم، 76 هزار تومان هزینه برمی دارد. زعفران لازم برای تزیین 100 پرس برنج، دو مثقال است که 160 هزار تومان خرج برمی دارد. اگر 30 تومان هزینه خرید 100 ظرف یکبار مصرف را هم به مخارج پخت قورمه سبزی نذری اضافه کنیم، باید سرجمع در حدود یک میلیون و 250 هزار تومان برای یک وعده قورمه سبزی هیأت 100 نفره مان در نظر بگیریم.

عدس پلو مثل غذا های خورشتی، 17 کیلوگرم برنج لازم دارد که 120 هزار تومان خرج برمی دارد. مقدار عدس لازم برای یک نذری 100 نفره، پنج کیلوگرم است و اگر عدس را از میادین تره بار شهرداری بخریم، 45 هزار تومان تمام می گردد. برای عدس پلو، گوشت چرخ نموده لازم داریم، برای همین هزینه خرید گوشت برای عدس پلو کمتر و کیلویی حدود 60 هزار تومان خواهد بود. با توجه به اینکه 100 پرس عدس پلو، پنج کیلوگرم گوشت لازم دارد، باید 350 هزار تومان برای گوشت کنار بگذاریم.

میزان رب مورد استفاده از در عدس پلو بستگی به سلیقه آشپز دارد. اگر بخواهد عدس را مثل خورشت کنار برنج بکشد، نسبت به عدس پلوی مخلوط رب بیشتری لازم دارد. ما به طور میانگین میزان رب مورد احتیاج برای نذری مان را یک کیلوگرم در نظر گرفتیم که 20 هزار تومان قیمت دارد. برخی آشپز ها برای عدس پلو کشمش را به زرشک ترجیح می دهند. فرقی نمی نماید ما کدام را برای غذای نذری استفاده کنیم، در هر صورت دو کیلوگرم کشمش یا زرشک لازم داریم.

زرشک گران تر است و کیلویی 12 هزار تومان خرج روی دستمان می گذارد. ما برای اینکه در نذری امام حسین (ع) کم نگذاشته باشیم، زرشک را برای عدس پلو انتخاب کردیم که 24 هزار تومان هزینه برمی دارد.

هفت کیلوگرم پیاز، تقریباً برای هر نوع غذای ایرانی ضروری است و حدود 21 هزار تومان خرج روی دست صاحب نذر می گذارد. 10 کیلوگرم روغن پایه ثابت غذا های نذری 100 نفره است که 76 هزار تومان هزینه دارد. اگر بخواهیم برنج مان را با زعفران تزیین کنیم، باید 160 هزار تومان هم برای دو مثقال زعفران کنار بگذاریم. درنهایت اگر 30 هزار تومان خرج ظروف یکبار مصرف را هم کنار این مخارج بگذاریم، یک وعده عدس پلو برای یک هیأت 100 نفره حدود 850 هزار تومان خرج لازم دارد.

آماده کردن مرغ نسبت به غذا های خورشتی، خیلی آسان تر است. دیگر لازم نیست ترتیب خاصی را رعایت کنیم و کافی است مرغ آب پز شده را رنگ کنیم و کنار زرشک پلو بگذاریم. اما گرانی مرغ این روز ها باعث شده نذری زرشک پلو با مرغ کمی پرهزینه به نظر برسد. البته اگر بتوانیم مرغ ارزان دولتی پیدا کنیم، یا به انواع منجمد وارداتی قانع باشیم، خرج نذرمان کمتر در می آید. برنج لازم برای نذری دادن به 100 نفر عزادار، 17 کیلوگرم است که اگر از انواع خارجی ارزان قیمت باشد 120 هزار تومان خرج دارد.

اگر میانگین قیمت مرغ را 15 هزار تومان در نظر بگیریم، خرید 40 کیلوگرم مرغ برای نذری ما، 600 هزار تومان هزینه بر می دارد. همچنین باید برای خریدن دو کیلوگرم زرشک 24 هزار تومان کنار بگذاریم والا اصلاً نمی گردد اسم نذری را زرشک پلو با مرغ گذاشت. رنگ کردن 40 کیلوگرم مرغ آب پز شده، تقریبا دو کیلو رب گوجه فرنگی لازم دارد که 40 هزار تومان خرج برمی دارد. برنج زعفرانی در زرشک پلو با مرغ اهمیت بیشتری پیدا می نماید و دو و نیم مثقال زعفران لازم دارد. با توجه به اینکه قیمت هر مثقال زعفران 80 هزار تومان است، باید 200 هزار تومان هم برای تزیین برنج کنار بگذاریم.

با اضافه کردن 30 هزار تومان هزینه خرید ظروف یکبار مصرف، هزینه یک وعده غذای نذری زرشک پلو با مرغ برای یک هیأت 100 نفره، یک میلیون تومان است.

آماده کردن فسنجان حوصله زیادی می خواهد. مواد اولیه اش هم این روز ها گران شده. احتمالاً در جریان قیمت عجیب و غریب آجیل و خشکبار هستید. از آنجا که در آشپزخانه هیأت وقت کافی برای پوست کندن گردو و جدا کردن پوسته از مغز گردو نداریم، باید مغز گردو بخریم که کیلویی 130 هزار تومان قیمت دارد. با توجه به اینکه برای نذری 100 نفره حدود پنج کیلوگرم مغز گردو ضروری است، باید 650 هزار تومان برای خرید گردو کنار بگذاریم.

120 هزار تومان خرج برای 17 کیلوگرم برنج هم که پای ثابت تمام غذا های نذری است. اگر برای پخت فسنجان به جای گوشت مرغابی یا اردک به همان گوشت مرغ اکتفا کنیم، خرید 15 کیلوگرم مرغ 15 هزار تومانی، به طور میانگین 225 هزار تومان خرج روی دستمان می گذارد. فسنجان بدون رب انار اصلا مزه نمی دهد. رب انار لازم برای نذری 100 نفره تقریباً سه کیلوگرم است که 66 هزار تومان هزینه دارد. مقدار پیاز مورد احتیاج برای نذری فسنجان، چهار کیلوگرم است.

این قلم که ارزان ترین ماده اولیه مورد احتیاج برای تهیه فسنجان است، نهایتاً 12 هزار تومان خرج برمی دارد. با توجه به اینکه خورشت فسنجان بیشتر از بقیه خورشت ها حالت آبکی دارد، تزیین کردن برنج کمتر مورد توجه قرار می گیرد. با این حال نیم مثقال زعفران هم برای آماده کردن غذای نذری در نظر می گیریم که 40 هزار تومان خرج دارد. در نهایت اگر 30 هزار تومان خرج ظروف یکبار مصرف را هم کنار این مخارج بگذاریم، یک وعده چلوخورشت فسنجان برای یک هیأت 100 نفره، یک میلیون و 150 هزار تومان خرج لازم دارد.

نذری که حتما نباید پر خرج باشد؛ امام حسین (ع) نذری های کم خرج را هم از عزادارانش قبول می نماید. 100 کاسه شله زرد نهایتاً 480 هزار تومان خرج برمی دارد. چرا که کل برنج مورد احتیاج برای پخت شله زرد پنج کیلوگرم است. مقدار شکر و نبات لازم برای آماده کردن 100 کاسه شله زرد، هر کدام پنج کیلوگرم است. اصل خرج شله زرد هزینه بالای مغز بادام است که این روز ها همراه بقیه خشکبار افزایش قیمت پیدا نموده. با توجه به اینکه این نذری 100 نفره یک کیلوگرم بادام لازم دارد، باید حدود 150 هزار تومان هزینه برای مغز بادام کنار بگذاریم. بعد از مغز بادام نوبت به زعفران می رسد. برای آماده کردن این نذری، دو مثقال زعفران ضروری است که 160 هزار تومان خرج برمی دارد.

یک بطری پنج لیتری گلاب نهایتاً 45 هزار تومان قیمت داشته باشد. شکر را اگر به صورت فله ای از میادین تنظیم بازار تهیه کنیم، کیلویی شش هزار تومان خرج دارد و اختصاص دادن 30 هزار تومان به شکر کفایت می نماید. پنج کیلوگرم نبات خرج بیشتری لازم دارد و برای خرید آن باید 40 هزار تومان کنار بگذاریم. شله زرد 100 نفره پنج کیلوگرم برنج لازم دارد که نهایتاً 35 هزار تومان برایمان خرج می تراشد. کاسه یک بار مصرف را اگر به تعداد بالا تهیه کنیم، دانه ای 200 تومان در می آید و 20 هزار تومان خرج خواهد داشت.

منبع:روزنامه هفت صبح

بانیما: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما

مجله کامپیوتر: از کامپیوتر و IT کلی مقاله و ترفند جالب اینجا داریم

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتشار: 30 آبان 1400 بروزرسانی: 30 آبان 1400 گردآورنده: 1com.ir شناسه مطلب: 12937

به "هزینه های نذری دادن در محرم سال جاری چقدر است؟" امتیاز دهید

3 کاربر به "هزینه های نذری دادن در محرم سال جاری چقدر است؟" امتیاز داده اند | 5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "هزینه های نذری دادن در محرم سال جاری چقدر است؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید