آزمایش آنتی بادی، بی اهمیت و نادقیق؟!

به گزارش مجله کامپیوتر، برای نمونه اگر بیماری برای مدتی طولانی علائم مربوطه را دارد، اما پاسخ تست معمول واکنش زنجیره ای پلیمراز در او منفی است، آزمایش آنتی بادی می تواند اطلاعات مهمی به دست دهد.

آزمایش آنتی بادی، بی اهمیت و نادقیق؟!

آیا کسانی که قبلا به کرونا مبتلا شده اند و پادتن مربوطه در خونشان وجود دارد، دیگر هیچ گاه دچار این بیماری نمی شوند؟ تا چه اندازه می توان به نتایج تست آنتی بادی اطمینان کرد و به چه کار می آیند؟

پادتن یا آنتی بادی، نوعی پروتئین است در دستگاه ایمنی بدن که از جمله در پاسخ به حمله باکتری یا ویروس فراوری می گردد تا به آنتی ژن حمله و آنرا بی اثر کند. اگر پادتنی در بدن فراوری گردد، گفته می گردد ردپای آن تا مدت ها در بدن باقی می ماند و وجودش در خون قابل اثبات است.

وجود پادتن ها نشان می دهد که فرد پیش تر به بیماری معینی دچار شده که بدن در پاسخ به آن، آنتی بادی را فراوری نموده است. از این رو بعضی محققان نتیجه می گیرند، این مسئله در خصوص بیماری سارس کووید 2 هم صدق می نماید و معیاری برای تشخیص بیماری است.

در اوایل ماه مارس سال جاری در منطقه ای در اتریش، پس از دیده شدن یک مورد ابتلا به ویروس کرونا، معین شد که این ویروس به صورت گسترده ای در این منطقه پخش شده است. به گزارش دانشگاه اینسبروک در اتریش، در خون بیش از 42 درصد از جمعیت تقریبا 1500 نفری این منطقه، این پادتن وجود داشت.

این دانشگاه در بیانیه مطبوعاتی که در این مورد منتشر کرد، نتیجه گرفت که بنابراین بخش بزرگی از جمعیت این منطقه باید در برابر کوید 19 ایمن باشند.

اما آیا به آزمایش آنتی بادی می توان تا به این اندازه اعتماد کرد؟ و آیا افرادی که وجود پادتن در بدنشان با تست ثابت شده، نسبت به ابتلای دوباره به این بیماری ایمن هستند؟

تغییر نتایج تست آنتی بادی با تغییر زمان

پژوهشگران بنیاد همیاری کاکرین پاسخی برای این پرسش دارند. محققان این شبکه تحقیقاتی را زیر ذره بین بردند که در آن ها 25 آزمایش آنتی بادی آنالیز شده بود. نتایج این گونه تست ها در صورتی که فرد به ویروس مبتلا نشده باشد تقریبا معین است: در 98 مورد نتیجه تست در خصوص این افراد، درست بود و پاسخ به پرسش وجود آنتی بادی در بدن، منفی.

اما در مقابل، برای پاسخ درست به پرسش وجود آنتی بادی در آن دسته ای که با ویروس در تماس بودند، زمان آزمایش نقش کلیدی بازی می کرد:

در هفته نخست پس از پدیدار شدن علائم بیماری، با تست آنتی بادی تنها 30 درصد از موارد تشخیص داده شدند، از هفته سوم پس از آغاز علائم و با افزایش فراوری پادتن در بدن، نرخ پاسخ های صحیح تست تا 91 درصد بالا رفت و این درصد در چهارمین هفته از آغاز علائم به 96 درصد رسید.

اما پژوهشگران نتوانستند به این پرسش پاسخ دهند که دقت این آزمایش ها وقتی بیش از 4 هفته از آغاز بیماری گذشته است، چه قدر است؟ از سوی دیگر این تست ها بیشتر در کلینیک ها و در خصوص بیمارانی با فرایند شدید بیماری اجرا شده و این پرسش که آیا اگر در خصوص مبتلایان با علائم خفیف یا بدون علامت هم انجام می شد، به همین نتایج می رسیدیم یا نه، بی جواب است.

تجزیه و تحلیل نتایج آزمایش پادتن برای محققان مهم است

تا اینجا معین می گردد که در واقعیت شمار کسانی که به ویروس آلوده اند بیش از آن چیزی است که نتایج تست نشان می دهد. اما دانستن این نکته که در ایشگل 42 درصد پاسخ تستشان به آنتی بادی مثبت بوده و در استکهلم تنها 7 درصد، چه یاریی به ما می نماید؟

نتایج این تجزیه و تحلیل ها بیش از همه برای اپیدمیولوژیست ها حائز اهمیت اند. آن ها با یاری این داده ها می توانند ابعاد شیوع بیماری و شمار واقعی مبتلایان را بهتر تخمین بزنند و از این نتایج برای مدل سازی چگونگی رفتار و پیشرفت بیماری استفاده نمایند.

مؤسسه روبرت کخ آلمان و استفاده از نتایج تست آنتی بادی

مؤسسه روبرت کخ در آلمان هم تحقیقی در زمینه آنتی بادی ها انجام می دهد که در چندین منطقه گوناگون در این کشور در جریان است.

این مؤسسه دو روش را با هم ترکیب نموده است: از یک سو آنالیز هایی در کانون های شیوع بیماری در آلمان انجام می دهد که تقریبی از حداکثر شمار مبتلایان به دست بیاورد و از سوی دیگر از سرم خون اهدانمایندگان ناشناس تست آنتی بادی می گیرد. مورد دوم به کار تخمین حداقل شمار مبتلایان می آید چرا که اهدانمایندگان خون از متوسط جمعیت سالم تر هستند.

تحقیقاتی که در آن ها در کنار تست میزان آنتی بادی در بدن، اطلاعات شخصی آزمایش شوندگان هم سنجیده می گردد، می توانند یافته های جدیدی برای پژوهشگران به ارمغان بیاورند. برای نمونه محققان می توانند به این وسیله به پرسش هایی از این دست پاسخ دهند که:

آیا کسانی که به دلیل شغلی بسیار در رفت و آمد هستند، بیشتر در معرض خطر ابتلا هستند؟

آیا کسانی که بچه دار هستند بیشتر از آن ها که صاحب فرزندی نیستند با خطر ابتلا روبرو می شوند؟

یا در چند در صد از موارد، بیماری بدون نشانه و علامت گذشته است؟

افزون بر این، اگر آزمایش شوندگان در یک بازه زمانی طولانی چندین بار تست آنتی بادی را انجام دهند، می توان دریافت که این پروتئین های حفاظت نماینده تا چه مدت پس از ابتلا در خون فرد باقی می مانند و سیر بیماری چگونه است.

تست موردی آنتی بادی بی اهمیت و نادقیق

تست آنتی بادی، اما در تشخیص موردی کمتر به کار می آید. از یک طرف مدت زمان طولانی ای احتیاج هست تا متخصص به نتیجه تست نسبتا دقیقی دست پیدا کند و حتی پس از رسیدن پاسخ تست، نمی تواند با اطمینان بگویند که این آنتی بادی مربوط به عفونت فعلی است یا قدیمی.

از این روست که محققان بنیاد همیاری کاکرین توصیه می نمایند از آزمایش آنتی بادی تنها برای روشن کردن موارد مبهم استفاده گردد. برای نمونه اگر بیماری برای مدتی طولانی علائم مربوطه را دارد، اما پاسخ تست معمول واکنش زنجیره ای پلیمراز در او منفی است، آزمایش آنتی بادی می تواند اطلاعات مهمی به دست دهد.

محققان صرف نظر از نتیجه و به استثنای وضعیتی که در بالا توضیح آن رفت، تست های آنتی بادی موردی را بی معنا می دانند، چون با داشتن پاسخ تست، نمی توان گفت: برای مثال آیا فرد با وجود اثبات آنتی بادی در خون، نسبت به ابتلای مجدد به این بیماری ایمن است یا خیر؟ و حتی اگر فرد ایمن باشد، باز هم این مورد نامعین است که آیا این ایمنی برای همه آن ها که آنتی بادی در بدنشان فراوری شده، در یک سطح است یا خیر و برای چه مدتی این ایمنی پایدار است؟

ایمن در برابر کرونا با یک بار ابتلا؟

یک تحقیق نشان می دهد که افراد مبتلایی که فاقد علائم بیماری بودند، در بدنشان آنتی بادی کمتری نسبت به بیمارانی که علائم بیماری در آن ها مشهود بوده است، داشته اند. 8 هفته پس از بهبود، در 13 درصد از بیمارانی که علائم بیماری را داشتند و 40 درصد از بیمارانی که بدون علائم بودند، دیگر هیچ اثری از آنتی بادی دیده نشد.

به همین دلیل، چنین نتایجی تردید ها در خصوص پیشنهاد هایی مانند صدور گواهی ایمنی برای افرادی که یک بار به سارس کووید 2 مبتلا شده و سپس بهبود یافته اند را به منظور تردد بی دغدغه و بی خطر در جامعه، افزایش می دهد.

پژوهشگران بنیاد همیاری کاکرین می گویند، در تحقیقاتشان به این نتیجه رسیده اند که پاسخ تست آنتی بادی تنها دو درصد تمامی کسانی که مبتلا به ویروس نبوده اند، به اشتباه مثبت از آب درآمده است. اما اگر این نتیجه را به تمامی جمعیت یک کشور تعمیم دهیم، به شمار نتایج نادرست افزوده می گردد.

برای نمونه اگر در خصوص کشور آلمان این امکان وجود داشت که همین امروز تمامی مردم تست آنتی بادی انجام دهند، امکان این که بیش از یک میلیون نفر از جمعیت به اشتباه فکر نمایند ایمن هستند و با این خیال اشتباه به راحتی در جامعه تردد نمایند و دیگران را آلوده نمایند، وجود داشت.

منبع: دویچه وله

tour-malaysia.ir: تور مالزی ارزان قیمت، تور پنانگ، کوالالامپور، لنکاوی، تور لحظه آخری مالزی را همراه ما باشید.

sale-blog.ir: مجله وبلاگ فروش | ارائه نرم افزارهای مدیریت وبسایت را به ما بسپارید.

منبع: فرادید
انتشار: 30 آبان 1400 بروزرسانی: 30 آبان 1400 گردآورنده: 1com.ir شناسه مطلب: 35717

به "آزمایش آنتی بادی، بی اهمیت و نادقیق؟!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آزمایش آنتی بادی، بی اهمیت و نادقیق؟!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید