افت و خیز تجارت ایران با 20 کشور

به گزارش مجله کامپیوتر، تجارت با 20 کشور همسایه و مجاور ایران در 8 ماه منتهی به آبان سال جاری زیر ذره بین بخش خصوصی قرار گرفت. آمار های بررسی شده از سوی معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران بدون احتساب تجارت نفت و فرآورده های نفتی بوده و نشان می دهد در این بازه زمانی نسبت به بازه مشابه سال گذشته صادرات به 14 کشور منفی و به پنج کشور فرایند صعودی را طی کرده است.

افت و خیز تجارت ایران با 20 کشور

دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: واردات هم در این مدت از چهار کشور رشد داشته و از 13 کشور دیگر شاهد افت ورود کالا به ایران بوده ایم. عربستان نیز مانند ادوار قبل، تجارتی با ایران نداشته است. آماری از واردات از عراق و یمن هم در دست نیست. بیشترین رشد واردات در بین 20 کشور مربوط به عمان و بیشترین رشد صادرات مربوط به تا جیکستان بوده است.

کشور های مورد بررسی در این گزارش به ترتیب ارزش صادرات عبارتند از: عراق، امارات، ترکیه، افغانستان، پاکستان، جمهوری آذربایجان، روسیه، عمان، ارمنستان، قطر، ازبکستان، سوریه، ترکمنستان، گرجستان، اردن، تا جیکستان، لبنان، بحرین، یمن و عربستان.

عراق

بیشترین صادرات ایران در 8 ماهه سال جاری در بین 20 کشور همسایه و مجاور، به عراق اجرا شده است. البته آماری از واردات از این کشور به ایران وجود ندارد. صادرات به عراق در 8 ماه منتهی به آبان سال جاری ارزشی معادل 5 میلیارد و 300 میلیون دلار داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7 درصد افت را تجربه کرده است.

امارات

این کشور دومین مقصد کالا های ایرانی است که ارزش صادرات به آن با افت 3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 2 میلیارد و 725 میلیون دلار رسیده است. واردات از امارات رشد 2 درصدی داشته و 5 میلیارد و 436 میلیون دلار ثبت شده است.

ترکیه

سومین مقصد صادراتی ایران در بین کشور های مورد بررسی، ترکیه است. صدور کالا به این کشور ارزشی معادل یک میلیارد و 618 میلیون دارد که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 42 درصدی را ثبت کرده است. ارزش واردات از ترکیه نیز 2 میلیارد و 606 میلیون دلار است که کاهش 23 درصدی داشته است.

افغانستان

این کشور همسایه چهارمین مقصد صادراتی ایران محسوب می شود که توانسته در 8 ماهه سال جاری خریدار یک میلیارد و 518 میلیون دلار کالای ایرانی باشد. صادرات کالا به افغانستان با رشد یک درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه رو بوده است. واردات از این کشور، اما ارزش چندانی نداشته و با 71 درصد کاهش به 6/ 1 میلیون دلار رسیده است.

پاکستان

صادرات 590 میلیون دلاری به پاکستان، این کشور را در جایگاه پنجم مقاصد صادراتی ایران قرار داده است. البته صدور کالا به این کشور در 8 ماهه سال جاری نسبت به 8 ماهه سال گذشته با افت 20 درصدی روبرو شده است. واردات از پاکستان نیز در این بازه زمانی با افت 57 درصدی روبه رو بوده و به 118 میلیون دلار رسیده است.

جمهوری آذربایجان

ارزش صادرات به این کشور معادل 359 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 24 درصدی را تجربه کرده است. جمهوری آذربایجان ششمین مقصد کالا های ایرانی در 8 ماهه سال جاری محسوب می شود. واردات از این کشور نیز با رشد 38 درصدی به 7/ 15 میلیون دلار رسیده است.

روسیه

هفتمین مقصد صادراتی ایران، روسیه است که توانسته در 8 ماه منتهی به آبان سال جاری 285 میلیون دلار کالا از ایران خریداری کند. صادرات به این کشور در بازه زمانی 8 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 29 درصدی داشته است. واردات از روسیه نیز ارزشی معادل 727 میلیون دلار داشته که با کاهش 8 درصدی روبرو شده است.

عمان

صادرات 255 میلیون دلاری، این کشور را در جایگاه هشتم مقاصد صادراتی ایران در بین 20 کشور نام برده قرار داده است. صادرات به کشور در 8 ماهه سال جاری افت 21 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده است. همچنین واردات از عمان ارزشی معادل 269 میلیون دلار دارد که بیشترین رشد واردات را در بین این کشور ها به خود اختصاص داده است. ورود کالا از عمان در 8 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 147 درصدی داشته است.

ارمنستان

صادرات از ارمنستان ارزشی معادل 233 میلیون دلار را در 8 ماهه سال جاری داشته که حکایت از افت 27 درصدی نسبت به بازه مشابه سال گذشته دارد. این کشور در جایگاه نهم مقاصد صادراتی ایران در بین 20 کشور همسایه و مجاور قرار گرفته است. واردات از ارمنستان هم 1/ 11 میلیون دلار بوده که با کاهش 64 درصدی روبرو شده است.

قطر

صادرات 98 میلیون دلاری به قطر، این کشور را در پله دهم مقصد صادراتی ایران در بین20 کشور قرار داده است. البته صدور کالا به قطر از نظر ارزشی افت 40 درصدی را نسبت به بازه مشابه سال گذشته رقم زده است. واردات از این کشور در 8 ماهه سال جاری ارزشی معادل 8/ 4 میلیون دلار دارد که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 47 درصدی داشته است.

ازبکستان

این کشور در 8 ماهه سال جاری توانسته 84 میلیون دلار کالا از ایران خریداری کند و رتبه خود را در بین 20 کشور مقصد صادراتی به یازدهم برساند. صدور کالا به ازبکستان در 8 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 46درصدی داشته است. واردات از ازبکستان نیز 56 میلیون دلار بوده که کاهش 39 درصدی را تجربه کرده است.

سوریه

دوازدهمین مقصد صادراتی ایران سوریه است. ارزش کالا های صادرشده به این کشور در 8 ماهه سال جاری، 80 میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت 19درصدی روبه رو بوده است. واردات از سوریه هم ارزشی معادل 2/ 11 میلیون دلار دارد که رشد 69درصدی را نسبت به 8 ماهه سال گذشته تجربه کرده است.

ترکمنستان

این کشور در 8 ماهه سال جاری با خرید 77 میلیون دلار کالای ایرانی در رده سیزدهم مقاصد صادراتی ایران در بین 20 کشور مذکور قرار گرفته است. صادرات به ترکمنستان افت 61 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. واردات از این کشور هم 1/ 7 میلیون دلار ارزش دارد که نسبت به بازه مشابه سال قبل کاهش 51 درصدی را ثبت کرده است.

گرجستان

صادرات به گرجستان ارزشی معادل 23 میلیون دلار داشته که این کشور را در جایگاه چهاردهم در بین کشور های مورد بررسی قرار داده است. صدور کالا به گرجستان در 8 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، افت 80 درصدی را تجربه کرده است. واردات از این کشور هم 6/ 50 میلیون دلار ارزش دارد که با کاهش 34 درصدی روبرو بوده است.

اردن

این کشور با خرید 8/ 12 میلیون دلار کالای ایرانی جایگاه پانزدهم را در بین 20 کشور مقصد صادرات ایران در اختیار دارد. صادرات به اردن نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 22 درصدی داشته و واردات از این کشور هم با ارزش 9/ 2 میلیون دلار در 8 ماهه سال جاری افت 66 درصدی را نسبت به 8 ماهه سال قبل تجربه کرده است.

تا جیکستان

این کشور در 8 ماهه سال جاری خریدار 12 میلیون دلار کالای ایرانی بوده و در پله شانزدهم مقاصد صادراتی در بین کشور های مذکور ایستاده است. ارزش صادرات از تا جیکستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 30 درصدی داشته است. اما واردات از این کشور 7/ 4 میلیون دلار ارزش دارد که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 64 درصدی روبه رو بوده است.

لبنان

لبنان هفدهمین مقصد کالا های ایرانی در بین 20 کشور همسایه و مجاور ایران است. صادرات به این کشور با افت 67 درصدی به 6 میلیون دلار رسیده است. واردات از لبنان نیز با کاهش 33 درصدی نسبت به 8 ماهه سال گذشته روبه رو بوده و ارزشی معادل 8/ 8 میلیون دلار را در 8 ماهه سال جاری به ثبت رسانده است.

بحرین

هجدهمین مقصد صادراتی ایران در بین 20 کشور، بحرین است که تنها 5 میلیون دلار کالا از ایران خریداری کرده است. صادرات به بحرین در 8 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد افت داشته است. واردات از این کشور نیز 1/ 0 میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 94 درصدی را تجربه کرده است.

یمن

یمنی ها در 8 ماهه سال جاری تنها 7/ 0 میلیون دلار از ایران کالا وارد کرده اند. این کشور در رده نوزدهم مقاصد صادراتی ایران قرار گرفته است و صادرات به این کشور کاهش 45 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. در آمار های منتشر شده از سوی معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران هیچ آماری از واردات از این کشور ثبت نشده است

عربستان

براساس این گزارش، تجارت بین ایران و عربستان طی دو سال اخیر بسیار اندک و نزدیک به صفر بوده است. از این رو هیچ آماری در گزارش پیش رو از تجارت بین دو کشور عنوان نشده است.

منبع: فرارو
انتشار: 11 دی 1399 بروزرسانی: 11 دی 1399 گردآورنده: 1com.ir شناسه مطلب: 46353

به "افت و خیز تجارت ایران با 20 کشور" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "افت و خیز تجارت ایران با 20 کشور"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید