تعبیر خواب جواهرات

به گزارش مجله کامپیوتر، با تعبیر خواب جواهرات، تعبیر خواب انگشتر و دستبند طلا، تعبیر خواب کادو دریافت و کادو دادن جواهر و تعبیر خواب به ارث بردن جواهر همراه ما باشید.

تعبیر خواب جواهرات

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - درک خواب و رویا قطعا می تواند ما را یاری کند تا راهمان را در میان مسائل کاری، روابط اجتماعی و رشد شخصیتمان پیدا کنیم. خوانندگان گرامی می توانند با رجوع به صفحه تعبیر خواب خبرنگاران و انتخاب هر موضوع از تعابیر و تفاسیر مختلف رویای خود آگاه شوند.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است که:

جواهرات: شاید نمایانگر کسی که قطعه ای جواهر را به شما داده باشد، عشقی که دریافت و یا بخشیده شده است، چیزی ارزشمند در کیفیت زندگی ما مانند چیزی که در تجربه ای سخت آموخته ایم و باید برای آن ارزش قائل باشیم، شرافت یا عزت نفس یک زن. اگر جواهر تاریخچه خاصی دارد مثلا میراثی خانوادگی بوده است یا نخستین قطعه جواهری بوده که فرد از همسرش گرفته است. تصویر آن در رویا نمایانگر سنت های خانوادگی همسر و غیره است.

تعبیر خواب جواهرات

آنلی بیتون می گوید:

  • دیدن جواهر در خواب، نشانه کسب ثروت و خوشی های فراوان است.

  • استفاده از جواهرات برای تزیین خود در خواب، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن جواهر ومانند آن سود زیاد حاصل شود.

تعبیر خواب خریدن و فروختن جواهرات

لوک اویتنهاو می گوید: خریدن جواهرات: بدبختی

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گوهر و مروارید می فروخت و آن گوهر ملک او بود، دلیل که خداوند علم و دین است و با همه کس نیکی و احسان کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر ببینده خواب درستکار و پارسا باشد و ببیند گوهرهایی را می فروشد، علم و دین پیدا می کند.

آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید جواهری می خرید، علامت آن است که در کارها بخصوص در مسائل عاطفی همواره پیروز خواهید بود.

تعبیر خواب کادو دریافت و کادو دادن جواهر

لوک اویتنهاو می گوید: کادو دریافت آن: اطراف شما پر از آدم های خائن است

آنلی بیتون می گوید:

  • اگر خواب ببینید به کسی جواهر می دهید، نشانه آن است که اگر هشیار نباشید حادثه خطرناکی شما را تهدید خواهد کرد.

  • اگر دختری خواب ببیند از کسی جواهر می گیرد، علامت آن است که با همسری دلخواه ازدواج خواهد کرد.

تعبیر خواب دستبند و انگشتر جواهر

آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید دیگران دست بند یا انگشتری جواهر نشان دارند، نشانه آن است که شما به مقامی متمایز با مقام دوستان خود دست خواهید یافت.

لوک اویتنهاو می گوید: جواهری بر دست یا گردن داشت: کادوی زیبایی دریافت خواهید کرد.

تعبیر خواب جواهرات به ارث بردن

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید جواهر به شما ارث رسیده است، علامت آن است که در زندگی به پیروزیت چشمگیری دست خواهید یافت.

تعبیر خواب گم کردن و پیدا کردن جواهر

آنلی بیتون:

  • اما اگر در خواب جواهری را گم کند، نشانه آن است که مردی او را با تملق و دروغ فریب می دهد.

  • پیدا کردن جواهر در خواب، نشانه پیشرفت سریع و درخشان در کارهای مورد علاقه است.

دور زمین: دور زمین: آشنایی با زیبایی های دنیا در مجله گردشگری

منبع: setare.com
انتشار: 18 شهریور 1400 بروزرسانی: 18 شهریور 1400 گردآورنده: 1com.ir شناسه مطلب: 59304

به "تعبیر خواب جواهرات" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب جواهرات"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید