تعبیر خواب حمله کردن حیوان به انسان

به گزارش مجله کامپیوتر، با تعبیر خواب حمله کردن حیوان به انسان، تعبیر خواب حمله کلاغ، تعبیر خواب حمله گرگ،تعبیر خواب حمله گربه به انسان،تعبیر خواب حمله سگ به انسان و تعبیر خواب حمله ببر و شیر آشنا شوید

تعبیر خواب حمله کردن حیوان به انسان

همه ما شاید در خواب های خود مشاهده نموده باشیم که بعضی از حیوانات درنده و یا معمولی به ما حمله ور شده باشند اما تعبیر خواب حمله کردن حیوان به انسان حامل چه پیامی است؟ معبرین اسلامی و غربی تعابیر این گونه خواب ها را بر اساس نوع حیوان و صفتی که در خواب به آن حیوان نسبت داده اند بیان می نمایند.

تعبیر خواب حمله کردن حیوان به انسان

1. حمله گربه به انسان

آنلی بیتون:

  • اگر خواب ببینید گربه ای به شما حمله ورمی گردد، دلالت بر آن دارد که دشمنان می کوشند به اعتبار شما خدشه وارد نمایند و ثروت شما را از چنگتان دربیاورند.
  • اگر خواب ببینید گربه ای به شما چنگ می زند، دلالت بر آن دارد که دشمن، ثروتی که شما روزها برای بدست آرودنش وقت صرف نموده اید، از چنگ شما بیرون می آورد.

2. حمله کردن ببر

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار می گیرید و چنانچه از پیش روی او بگریزید ایمن می شوید زیرا فرار از مقابل ببر ایمنی تعریف شده و اگر ببر را فراری دهید پیروز خواهید شد.

هانس کورت می گوید: حمله ببر در خواب، بیانگر آن است که شما در اثر یک شکست دچار یأس و ناامیدی می شوید. اگر در خواب مشاهده کنید که جلوی حمله یک ببر را می گیرید، به این معنا است که به اهدافتان رسیده و در انجام کارهایتان پیروز می شوید. اگر در خواب ببری را در قفس ببینید، بیانگر شکست دشمنان است.

آنلی بیتون:

  • اگر خواب ببینید ببری به شما حمله می نماید، نشانه آن است که عدم پیروزیت، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت.
  • اگر خواب ببینید حمله ببری را دفع می کنید و او را از خود دور می سازید، نشانه آن است که در تمام کارهای خود پیروز و پیروز خواید شد.

3. حمله کلاغ

تعبیر خواب کلاغ انسانی است بد که خلاف می نماید، دروغ می گوید و کار زشت انجام می دهد و این اعمال را دوست می دار

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که کلاغان بسیار از هوا آمدند و می گذشتند، دلیل که در آن دیار لشگری پدید آید به اندازه کلاغان دیده شده

4. حمله پلنگ

آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید پلنگی به شما حمله ور می گردد، نشانه آن است که در اثر اعتمادی نابجا آینده خود را خراب خواهید کرد.

5. حمله گرگ

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد. اگر بیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل که به قدر آن میراث یابد.

6. حمله سگ به انسان

مهم ترین علت حمله سگ به انسان در خواب وجود مسائل در زندگی است.

مطیعی تهرانی:

  • اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که ضروری است از او حریم بگریزیدو دور بمانید.
  • به هر حال اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک.

7. حمله شیر

مطیعی تهرانی: چنان چه در خواب شیری دیدیم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه یا شخصی قرار می گیریم.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع حمله کردن حیوان به انسان دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

منبع: setare.com
انتشار: 15 تیر 1400 بروزرسانی: 15 تیر 1400 گردآورنده: 1com.ir شناسه مطلب: 58865

به "تعبیر خواب حمله کردن حیوان به انسان" امتیاز دهید

1 کاربر به "تعبیر خواب حمله کردن حیوان به انسان" امتیاز داده است | 5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب حمله کردن حیوان به انسان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید