راهنمای پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش مجله کامپیوتر، راهنمای پذیرفته شدگان نهایی انتخاب رشته تکمیل ظرفیت در رشته های علوم پزشکی آزمون سراسری سال 1398 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

راهنمای پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرنگاران به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، شرکت نمایندگان انتخاب رشته تکمیل ظرفیت رشته های علوم پزشکی آزمون سراسری سال 1398 دانشگاه آزاد اسلامی می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به نشانی www.azmoon.org از نتیجه آن آگاه شوند.

پذیرفته شدگان همه رشته ها باید شخصاً در یکی از روزهای یکشنبه و دوشنبه 14 و 15 مهرماه 98 با در دست داشتن مدارک لازم برای ثبت نام به واحدهای ذیربط که نشانی و تلفن آنها در سامانه اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به نشانی www.sanjesh.iau.ac.ir و همچنین سامانه دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی https://iau.ac.ir درج شده است، مراجعه نمایند.

پذیرفته شدگان واحـدهای علـوم و تحقیقـات، تهران مرکزی، پزشـکی تهـران، بروجرد، خوراسگان، سنندج، نجف آباد، تبریز، کـرج، قـم، شـیراز، پرنـد، مشهد، همدان، اراک و شهرری برای اطلاع از چگـونگی و زمان ثبت نام مقتضی است به نشانی سایت آن واحدها به توضیح ذیل مراجعه نمایند.

علوم و تحقیقات به آدرس : www.srbiau.ac.ir

تهران مرکزی به آدرس : www.iauctb.ac.ir

پزشکی تهران به آدرس: www.iautmu.ac.ir

اصفهان (خوراسگان) به آدرس:www.register.khuisf.ac.ir

نجف آباد به آدرس : https://rs.iaun.ac.ir

بروجرد به آدرس : www.aiub.ac.ir

سنندج به آدرس : www.iausdj.ac.ir

تبریز به آدرس : www.iaut.ac.ir

کرج به آدرس : www.kiau.ac.ir

قم به آدرس : www.qom-iau.ac.ir

شیراز به آدرس : www.iaushiraz.ac.ir

پرند به آدرس: www.piau.ac.ir

مشهد به آدرس: www.mshdiau.ac.ir

همدان به آدرس: www.iauh.ac.ir

اراک به آدرس : www.iau-arak.ac.ir

یادگار امام (ره) شهرری به آدرس: www.iausr.ac.ir

براساس این گزارش، اعلام شدگان ذخیره باید در روزهای معین شده، به واحدهای دانشگاهی مراجعه کرده و آمادگی خود را کتباً طبق فرم مخصوص و در قبال دریافت رسید از مسؤولان مربوطه، برای ثبت نام اعلام نمایند. سپس در ساعت 9 صبح روز سه شنبه 16 مهرماه به واحدهای دانشگاهی مربوطه مراجعه نمایند تا در صورت عدم تکمیل ظرفیت با پذیرفته شدگان اصلی و وجود ظرفیت باقی مانده، با رعایت حق تقدم ردیف ذخیره تا حد تکمیل ظرفیت مصوب از آنان ثبت نام به عمل آید.

در مورد اطلاعات آن دسته از اعلام شدگان ذخیره که در موعد مقرر فرم اعلام آمادگی را تکمیل کرده، لیکن مطابق ظرفیت مصوب امکان ثبت نام آنها وجود نداشته، واحدهای دانشگاهی موظفند با مراجعه با سامانه احراز هویت اطلاعات این افراد را حداکثر تا انتها وقت آخرین روز ثبت نام درج نمایند تا امکان جایابی افراد در اولویت بعدی ایشان براساس تقدم نمره فراهم گردد.

عدم مراجعه پذیرفتـه شـدگان در روز و سـاعت مقـرر بـه منزله انصراف از ثبت نام تلقی شده و هیچگونه اعتراضی پذیرفتـه نخواهد شد.

در ضمنً از آنجایی که پذیرش برای برخی رشته ها برای دو نیمسال تحصیلی اعلام شده است، برخی از پذیرفته شدگان این رشته ها با توجه به ظرفیت و تقدم نمره از مهرماه یا بهمن ماه امسال مشغول به تحصیل خواهند شد. پذیرش برخی از رشته محل ها برای نیمسال دوم سال تحصیلی جاری خواهد بود.

دانشجویان غیرمشمول وظیفه عمومی (خواهران یا برادران دارای کارت معافیت یا کارت انتها خدمت) که به منظور انتقال، تغییر رشته و یا تغییر مقطع در آزمون مجدد شرکت کرده و پذیرفته شده اند، ضروری است ضمن مراجعه به واحد اولیه و ارائه کارنامه اینترنتی قبولی درخواست تسویه حساب کرده و پس از پرداخت هزینه های مربوط مدارک تحصیلی خود را دریافت و جهت ثبت نام به واحد مقصد مراجعه نمایند. دانشجویان مشمول مجاز به شرکت در آزمون مجدد نیستند.

دانشجویان رشته های علوم پزشکی با تکمیل فرم مربوطه، متعهد می شوند پس از گذراندن دروس علوم پایه، به هر واحدی که دانشگاه با توجه به امکانات خود از نظر آموزشی و بیمارستانی برای ادامه تحصیل آنان معین و اعلام می نماید، منتقل شده و ادامه تحصیل دهند و حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد نداشته باشند.

با توجه به اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خـارجی وزارت کشور، مجوز ثبت نام اتباع خـارجی مقـیم متعاقـب انجـام تشریفات قانونی و آنالیز صلاحیت هـای اقـامتی اتبـاع مزبـور و اعـلام رسـمی آن توسـط آن اداره خواهـد بـود و تـا قبـل از آن پذیرش این افراد به صورت موقت است.

گفتنی است، آغاز کلاس های درس هر واحد یـا مرکـز دانشـگاهی بـا توجه به امکانات آموزشی در مهر ماه یا بهمن مـاه سـال جـاری و زمان تشکیل کلاس در صبح یا عصر یا هر دو وقت خواهد بود.

گفتنی است، اصل دیپلم کامل یـا اصـل گـواهی قبـولی پایـان تحصیلات نظام قدیم متوسطه و یا اصل گواهی اتمـام دوره پـیش دانشگاهی و یا اصل دیپلم کامل یا اصل گواهی قبولی انتها تحصیلات نظام جدید متوسطه به همراه تصویر آنها مدارک لازم برای ثبت نام است همچنین اصل شناسنامه

عکس دار و دو برگ تصویر از تمام صفحات آن، اصل و یک برگ کپی کارت ملی، شش قطعه عکس 43 تمام رخ که اخیراً تهیه و معینات پذیرفته شده در پشـت آنهـا نوشـته شـده باشـد (بـرای مشمولان 12 قطعه)، اصل و دو برگ تصویر مدرک معین کننـده وضـعیت خدمت وظیفه عمومی پذیرفته شدگان مرد و تکمیل و ارائه فرم درخواست ثبت نـام ازجمله مدارک لازم دیگر برای ثبت نام است.

مشمولان دیپلمه ای که با استفاده از تعهدات خدمتی وزارت خانه ها و سازمان های دولتی از خدمت دوره ضرورت معاف هستند و معافیت آنها پس از انجام تعهد مقرر صادر می گردد، باید موافقت نامه رسمی از وزارتخانه یا سازمان متبوع را ارائه دهند. افرادی که به عنوان سرباز معلم مشغول خدمت وظیفه عمومی هستند، برای ثبت نام ضروری است با مجوز وظیفه عمومی از خدمت ترخیص شوند.

شاغلان نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران باید گواهی موافقت و معرفی سازمان مربوطه را ارائه نمایند.

گفتنی است پذیرفته شدگانی که در فرم ثبت نام اینترنتی شرکت در آزمون، خود را مشمول ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی موضوع استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران دانسته اند، باید هنگام ثبت نام فرم مربوط به تعهدنامه استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران را تکمیل و به واحد یا مرکز دانشگاهی ارائه دهند.

بدیهی است چنانچه در هر زمان از ثبت نام و یا حین تحصیل، واجد شرایط بودن این قبیل دانشجویان در استفاده از سهمیه مذکور به اثبات نرسد، دانشگاه از ادامه تحصیل آنان ممانعت به عمل خواهد آورد و در این صورت حق اعتراض نخواهند داشت.

منبع: خبرگزاری فارس
انتشار: 19 آبان 1398 بروزرسانی: 21 مهر 1399 گردآورنده: 1com.ir شناسه مطلب: 14935

به "راهنمای پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اعلام شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "راهنمای پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اعلام شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید