ایران همیشه کنشگری فعال در طول تاریخ بوده است

به گزارش مجله کامپیوتر، تهران (پانا)- وزیر امور خارجه با بیان اینکه ایران همیشه در تاریخ یک کنشگر فعال بوده است، گفت کوشش هایی که امروز برای ساخت دوگانه های مصنوعی و با هدف کوچک جلوه دادن دیپلماسی صورت می گیرد، از منظر تاریخی فاقد دقت و صحت، از منظر تحلیلی نادرست و از منظر عملیاتی برای منافع همه جانبه ایران مضر است.

ایران همیشه کنشگری فعال در طول تاریخ بوده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدجواد ظریف روز یکشنبه در چهارمین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران که به صورت مجازی برگزار گردید، با بیان اینکه پهنه وسیع مطالعات تاریخ روابط خارجی حوزه ای بسیار مهم است، توضیح داد: تاریخ روابط خارجی ایران مجموعه غنی از رخدادها، فراز و نشیب ها و وقایع تلخ و شیرین است که بخشی از هویت ملی و سرزمینی ما و خاطره جمعی ایرانیان را شکل می دهد و مطالعه آن درس های زیادی برای امروز دارد.

وی یادآور شد: تاریخ روابط خارجی ایران آیین هایی از کوشش ها، مجاهدت ها، فداکاری ها و مجاهدت های مردم ایران در برابر تهاجمات خارجی در طول قرون است. در کنار آن تاریخ فعالیت های تجاری و مالی ایرانیان، تاریخ گسترش فرهنگی، تاریخ مهاجرت ها، تاریخ مذاکرات در زمینه های گوناگون و به بیان کلی تاریخ تعاملات ایران با دنیا نیز است.

وزیر امور خارجه گفت: آنچه امروز می توانیم از مجموعه تاریخ روابط خارجی ایران بیاموزیم در مرتبه نخست آن است که ایران همیشه در تاریخ یک کنشگر فعال بوده و ایرانیان حتی در سخت ترین شرایط نیز فضایی برای کنشگری یافته اند. البته چگونگی و کیفیت این کنش ها متاثر از درک ایران از خود، از دیگران، از فضای بین المللی و نیز متاثر از افکار تصمیم گیرندگان و اهداف و ابزارهای سیاست خارجی در هر دوره از تاریخ بوده است.

وزیر امور خارجه افزود: از دیگر دستاوردهای مطالعه تاریخی کسب این آگاهی است که توفیق سیاست خارجی در گروه اجماع و وحدت داخلی و کلید آن توسعه نهادهای حکومتداری و نیز توسعه هویت ملی مشترک است.

ظریف در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: تاریخ روابط خارجی ایران همچنین آشکار می سازد که دیپلماسی همیشه جزء لاینفک زندگی اجتماعی و سیاسی ایرانیان بوده است. دیپلماسی البته تنها نمود حضور بین المللی ایران نبوده اما بخش انکارناپذیری از حیات دنیای ایران در قالب دیپلماسی متولد شده است چرا که هیچ گاه دیپلماسی از زندگی قابل حذف نیست.

رییس دستگاه دیپلماسی گفت: کوشش هایی که امروز برای ساخت دوگانه های مصنوعی و با هدف کوچک جلوه دادن دیپلماسی صورت می گیرد، از منظر تاریخی فاقد دقت و صحت بوده و از منظر تحلیلی نادرست، از منظر عملیاتی نیز برای منافع همه جانبه ایران مضر است.

وی با بیان اینکه آنچه امروز در میان کشورهای آسیایی باید بدان توجه بیشتری گردد رسیدن به یک همبستگی بر پایه یک گذشته تاریخی است، یادآورشد: ما به عنوان ملت های متمدن در قاره کهن که آن را گهواره تمدن بشری می پندارند باید با بصیرت نسبت به سرنوشت خود سرنوشت خود را بسازیم.

وزیر امور خارجه ادامه داد: تاکید بر روابط تاریخی میان ایران و کشورهای آسیایی و برگزاری کنفرانس های این چنین نه صرفاً به منزله تکریم گذشته دور از دسترس که به منزله دستیابی به یک روابط سازنده برای امروز است.

ظریف با بیان اینکه تاریخ دیپلماسی ایران، تاریخی سرشار از چالش ها، ابتکارها و حرف های جدید و البته دارای ضعف ها و نقایصی بوده است، گفت: ایرانیان هرگز از به کارگیری این ابزار برای بیان سخن و تعقیب منافع ملی خود در فضای بین المللی دست نکشیده اند. امروز نیز همانطور که تمامی کشورها برای ارتقای شرایط خود در نظام مناسبات و مراودات جامعه بین المللی نیازمند تجهیز به ابزار دیپلماسی هستند، تحقق اهداف دنیای انقلاب اسلامی بدون به کارگیری ابزار دیپلماسی در کنار سایر ابزارها امکان پذیر نخواهد بود.

وی افزایش فضای تعامل در نظام بین الملل، افزایش اقتدار و امنیت، افزایش قدرت چانه زنی و حذف تصویر امنیتی از کشور در سطح بین المللی را اهدافی ذکر کرد که با ابزار دیپلماسی کارآمد قابل وصول خواهد بود و اضافه نمود: مطالعه تاریخ روابط ایران و کشورهای آسیا که همیشه یک هم سرنوشتی تاریخی را با ما تجربه نموده اند، دارای اهمیت فراوان است.

وزیر خارجه تاکید نمود: هنگامی که از روابط ایران و کشورهای آسیایی سخن می گوییم؛ سخن از روابط دیرینه و کهنی است که بیش از چهار هزار و 500 سال را در برمی گیرد؛ عیلامیان که از اقوام بومی فلات قاره ایران بوده اند، همیشه با تمدن های حوزه بین النهرین مراوده داشته اند و این را می توان در نخستین ارتباطات ایران و کشورهای آسیایی دید.

ظریف ادامه داد: با شکل گیری حکومت های متمرکز ماد و هخامنشی در ایران، ارتباطات با حکومت های آسیایی گسترده تر شد و تا مرزهای چین و آسیای صغیر را دربرگرفت. وجود راه های نسبتاً امن در حکومت های ایران باستان و همچنین جاده ابریشم که پل مواصلاتی میان شرق و غرب این قاره کهن بود، باب مراودات حکومت های ایران با نقاط مختلف آسیا را گگردد.

وی یادآورشد: طبق شواهد متقن باستان شناسی و تاریخی، وجهی از روابط مسالمت آمیز در قالب مناسبات تجاری، فرهنگی، اجتماعی میان ایران و کشورهای آسیایی برقرار بوده است که علاوه بر مهاجرت و بازرگانی، فرهنگ و مذهب را در سراسر آسیا می گسترانده و متعاقبا در خود می پذیرفته است و با مطالعه تاریخ ایران و کشورهای کهن آسیا، به تواتر این گونه مبادلات را شاهد هستیم.

وزیر امور خارجه گفت: در دوران اسلامی، دین اسلام عاملی برای همبستگی مجدد در حوزه های غربی و مرکزی آسیا تا مرزهای چین شد و در دو قرن نخستین اسلامی، مناسبات گسترده ای از حلب تا کاشغر را در یک پیوستگی قرار داد. با اعتلای فرهنگ ایران اسلامی در قرون سوم و چهارم هجری، ایران به عنوان کانون فرهنگ و تمدن اسلامی ایفای نقش کرد و عصر زرین فرهنگ ایرانی با ارتباطات گسترده با کشورهای آسیایی همراه بود.

ظریف گفت: بسیار عالمان، شاعران و فیلسوفانی که در بستر همین تبادلات ظهور کردند و امروز به عنوان یک چهره بین فرهنگی شناخته می شوند و از پس این دوران است که می توان از یک فرهنگ متکثر درباره یک وحدت سخن گفت.

رییس دستگاه دیپلماسی در ادامه اظهار کرد: آنچه امروز در میان کشورهای آسیایی می بایست مورد توجه بیشتری گردد، رسیدن به یک همبستگی بر پایه گذشته تاریخی است. ما به عنوان ملت های متمدن در قاره کهن که آن را گهواره تمدن بشری می دانند باید با بصیرت نسبت به سرنوشت خود، سرنوشتمان را بسازیم.

وزیر امور خارجه گفت: تاکید بر روابط تاریخی میان ایران و کشورهای آسیایی و برگزاری کنفرانس های اینچنین، نه صرفاً به منزله تکریم گذشته دور از دسترس، بلکه به منزله دستیابی به یک روابط سازنده برای امروز است.

وی افزود: وزارت امور خارجه نگاه علمی به تاریخ و پیوند ناگسستنی آن با علوم سیاسی و روابط بین الملل، اقتصاد بین الملل و حقوق بین الملل را تایید می نماید و هم بر ضرورت و پرتوافکنی تاریخ و تحولات بین المللی بر تحولات و روندهای بین المللی تاکید می ورزد.

ظریف ضمن تشویق جامعه علمی، علوم سیاسی و روابط بین الملل ایران به تجهیز و بهره مندی از علم تاریخ، جامعه علمی تاریخ ایران را دعوت کرد از گنجینه پربار و غنی اسناد تاریخ روابط بین الملل با بیش از 50 میلیون سند بهره برداری نمایند.

وزیر امور خارجه یادآور شد: این گنجینه غنی دربردارنده 5 میلیون نسخه سند قدیمی، 25 میلیون نسخه سند مربوط به نمایندگی ها و ادارات سیاسی وزارت امور خارجه، 15 میلیون نسخه سند امور کنسولی و پشتیبانی و 5 میلیون نسخه سند نقشه ها، عکس ها معاهدات و گذرنامه هاست.

وی گفت: مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه مفتخر است مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1363، مصوبه هیات وزیران در سال 1365، شیوه نامه ارائه خدمات منابع آرشیوی اداره اسناد وزارت امور خارجه و مصوبه کمیته اجرایی شورای عالی اسناد در سال 96 اسناد موجود را در اختیار پژوهشگران قرار دهد.

ظریف ابراز امیدواری کرد با استفاده از این گنجینه قوی که حاصل زحمات سالیان متخصصان مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی است، برای ارتقای دانش تاریخ روابط بین الملل و کیفیت پژوهش های علمی و تخصصی در این حوزه و نیز تجهیز بیشتر جامعه علوم سیاسی و روابط بین الملل و ابزار علم تاریخ کامل موثر برداشته گردد.

دور زمین: دور زمین: آشنایی با زیبایی های دنیا در مجله گردشگری

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 18 شهریور 1400 بروزرسانی: 18 شهریور 1400 گردآورنده: 1com.ir شناسه مطلب: 48285

به "ایران همیشه کنشگری فعال در طول تاریخ بوده است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ایران همیشه کنشگری فعال در طول تاریخ بوده است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید