تفاوت جالب کردستانی ها و اهالی اقلیم کردستان در انتخاب کتاب

به گزارش مجله کامپیوتر، کتابشان را نه در اقلیم کردستان عراق بلکه در پایتخت ایران به چاپ می رسانند و برای تبلیغ آن پی در پی در کشورهای مختلف و از جمله هم زبان شان در استان کردستان، نمایشگاه برپا می کنند.

تفاوت جالب کردستانی ها و اهالی اقلیم کردستان در انتخاب کتاب

خودشان هم می دانند که با کم شدن کتابخوان ها، چاپ کتاب با این شرایط هزینه بردار است و از آنجا که اختلاف ارزش پول عراق و ایران بیشتر شده، حتی برگزاری نمایشگاه در کردستان ایران با وجود تخفیف 50 درصدی هم نتوانسته باعث فروش بیشتر کتاب هایشان شود اما آنچه که برایشان مهم است اشاعه فرهنگ و عقاید تفکرشان در سراسر دنیا و از جمله ایران و اقلیم کردستان است.

مسئولان این اقلیم تا آنجا که بتوانند به علاقه جوانان این منطقه به کتاب های روانشناسی، کتاب های ادبی و همچنین کتاب های تاریخ سیاسی در اقلیم کردستان حمایت کرده و آنجا که نتوانند از بخش خصوصی مدد می گیرند و علاوه بر آن دست ناشران را باز گذاشته و اجازه می دهند کتابهایشان بدون سانسور روانه بازار شود.

عەتا مەحموود مدیر چاپ و انتشار سلیمانیە به خبرنگار خبرنگاران گفته، ما به وضعیت اقتصادی مردم در ایران آگاه هستیم و به خوبی می دانیم که این تبدیل قیمت ها بر قدرت خرید مردم تاثیر گذاشته است، اما هدف وزارت روشنبیری از شرکت در این نمایشگاە نه به دست آوردن سود و پول، بلکه توزیع کتاب های چاپ شدە در اقلیم کردستان و آشنایی مردم ایران با اینگونە کتاب ها است.

وضعیت چاپ و انتشار کتاب در اقلیم کردستان نسبت بە گذشتە از وضعیت بهتری برخوردار است و جدا از چاپخانەهای دولتی چاپخانەهای خصوصی نیز بە طور مستقل در زمینەی چاپ و انتشار کتاب اقدامات مفیدی انجام دادەاند به طوری که اکنون چاپ کتاب از سوی دستگاه های مختلف به یک رقابت تبدیل شده است و هر دستگاهی می کوشد تا بهترین و بیشترین کتاب را منتشر کند.

در این میان کتاب های رمان و خاطرات سیاسی از ژانرهای پر طرفدار بین جوانان کردستان است.

عەتا مەحموود تصریح کرده، سرانه کتابخوانی در اقلیم کردستان روبه کاهش است و اگر چه مدیای الکترونیک جای مدیای کاغذ را گرفته است اما هنوز کتاب و کاغذ اهمیت خود را از دست نداده است و از آن سو با وجود اینکه هدف وزارت روشنبیری حفظ و تقویت اهمیت کتاب و کتابخانی بین پیر و جوان بوده است، متاسفانه در حال حاضر این مهم در سطح اهداف وزارت روشنبیری نیست و انتظار ناشران بسیار بیشتر از وضعیت موجود است.

تیراژ کنونی کتاب های اقلیم کردستان 100 تا 500 کتاب است و بر طبق گفته این ناشر کرد، این تعداد کتاب برای جامعه بسیار کم است و باید بتوان تیراژ کتاب ها را افزایش داد.

شێروان فارۆق، عەلی کارمند وزارت روشنبیری و لاوان نیز در گفت و گو با خبرنگار خبرنگاران به روند چاپ کتاب در اقلیم کردستان اشاره کرده و گفته، در هر کتابی کە برای چاپ بە وزارتخانە ارجاع دادە می شود بعد از خواندن و ارزشیابی مطالب کتاب توسط گروە داوران وزارت روشنبیری اقلیم عراق در دست چاپ قرار می گیرد.

هر کتابی کە در دست چاپ قرار بگیرد هزینە چاپ آن معین و وزارت دارایی هزینە لازم برای چاپ آن را به وزارت روشنبیری، ارجاع و سپس وزارت از طریق چاپخانەهای موجود در اقلیم عراق بە چاپ آن اقدام می کند.

اما چرا برخی از نویسندەهای اقلیم کردستان، کتاب های خود را در ایران بە چاپ می رسانند؟

کارمند وزارت روشنبیری و لاوان تصریح کرده، بە دلیل اینکە چاپ کتاب ها در اقلیم عراق تقریبا هزینەبردار است، برخی از نویسندەها برای کاهش هزینەهای خود از طریق چاپخانەهای تهران اقدام بە چاپ کتاب خود می کنند.

اما آنچه که سبب شد وزارت روشنبیری به فکر حضور در نمایشگاە کتاب استان کردستان باشد، تبادل فرهنگی میان اقلیم کردستان و ایران است.

کاهش کتابخوانی خاص مردم ایران نیست و از قرار در اقلیم کردستان نیز میل به کتابخوانی کمتر شده هرچند وضعیت شان نسبت به سال های دور بهتر شده است و البته شێروان فارۆق، عەلی، عامل اصلی کاهش کتابخوانی را وجود تکنولوژی های پیشرفتە می داند و معتقد است، امروزە تبادل کتاب از طریق فضای مجازی بیشتر و آسانتر صورت می گیرد.

چاپ کتاب در اقلیم کردستان عراق اکثرا بە صورت خصوصی صورت می گیرد و حمایت های دولتی کمتر است و همین شده که اکثر نویسندگان و ناشران کرد عراقی برای چاپ کتاب به تهران مراجعه می کنند چرا که این فرآیند در ایران بە نسبت اقلیم کردستان عراق با هزینەی کمتری صورت می گیرد.

عەتا ڕەئوف مۆحەممەد مدیر چاپ و انتشار هەژار موکریانی گفته، تیراژ و پخش کتاب در اقلیم کردستان عراق زیاد است و استقبال خوبی از کتاب های چاپ شدە صورت می گیرد و در این میان جوانان بیشترین میزان جمعیت کتابخوانان را بە خود اختصاص داده اند.

آنچه که در این میان جالب است نقش حمایت بخش خصوصی از چاپ کتاب در این منطقه است بطوری که به گفته کامیل موحەممەد قادر مدیر انتشارات چوارچرا روزبەروز بر تعداد چاپخانەهای خصوصی اقلیم کردستان اضافه نمودە می شود و تاکنون بیش از هزار نوع کتاب توسط چاپخانەهای خصوصی بدون همکاری و حمایت دولت بە چاپ رسیدە است.

وی خواهان حمایت بیشتر دولت از ناشران ایرانی شده و خاطرنشان کرده، ناشران در کردستان عراق با هیچ گونه سانسوری روبه رو نمی شوند و به همین خاطر کتاب در همه زمینه ها و با تنوع زیادی به چاپ می رسد.

موحەممەد قادر اضافه نموده، در سال های گذشتە مردم اقلیم کردستان از وجود کتاب های کردی بی بهرە بودەاند اما امروزه مردم اقلیم عراق تشنەی کتاب و کتابخوانی هستند و سرانەی مطالعە در اقلیم کردستان عراق بە نسبت ایران بیشتر از سال های قبل شده است.

کتاب های روانشناسی، کتاب های ادبی و هم چنین کتاب های تاریخ سیاسی در اقلیم کردستان عراق طرفداران زیادی دارد و جوانان بیشترین جمعیت کتاب خوانان اقلیم عراق را تشکیل می دهند.

با وجود اقبال جوانان منطقه به خواندن کتاب اما چاپ کتاب در اقلیم عراق بە دلیل افزایش قیمت کاغذ رو بە کاهش است و چاپ کتاب در چاپخانەهای اقلیم عراق بسیار هزینە بردار است، بنابراین برخی از نویسندگان این منطقه کتابهای خود را در ایران به چاپ می رسانند و علاوه بر آن برای گسترش و ترویج زبان مادری شان سعی در فروش کتاب هایشان در نمایشگاه های ایران دارند.

سالار حسن، مدیر چاپ و انتشار ئایدیا در خصوص چگونگی وضعیت چاپ در اقلیم کردستان عراق گفت: چاپخانەهای خصوصی نسبت بە چاپخانەهای دولتی گسترش بیشتری یافتەاند و در این چاپخانەها، نویسندە طی چند مرحلە نشست با ناشران و تبادل اطلاعات تصمیم بە چاپ کتاب مورد نظر می گیرد کە بە طبع، حمایت حکومت از نویسندەای کە هدفش از نوشتن تامین معیشت است بسیار موثرتر است.

سالار حسن اما به نکته غریب اشاره کرده و علت اینکه در نمایشگاه کردستان فروش قابل توجهی نداشته را آگاهی نداشتن و یاد نگرفتن زبان مادری و هم چنین وضعیت اقتصادی و در نتیجه کاهش قدرت خرید کتاب های مورد علاقە دانسته است با این وجود گفته، کتاب های پر تقاضا در میان مردم در این نمایشگاە شامل کتاب های ادبی و کتاب هایی کە دربارە مردم سوریە نوشتە شدە، بوده است.

وی دربارەی فرآیند چاپ کتاب اضافه نمود: چاپ کتاب در اقلیم کردستان عراق بر اساس تیراژ و قیمت های چاپ در هر چاپخانەای متفاوت است، کتاب های در دست چاپ ابتدا از منظر زبانی و دستوری اصلاح می شوند و سپس بر اساس تصمیم داوران در دست چاپ قرار می گیرد.

سالار حەسەن ناشر ئایدیا بر تاثیر مثبت نمایشگاە بر روابط فرهنگی دو اقلیم عراق و ایران گفته و مثل باقی ناشران مصاحبه شونده تاکید کرده، هدف شان برای حضور در نمایشگاه کتاب کردستان بە دست آوردن سود حاصل از فروش کتاب ها نبوده و هرچند کە قیمت کتاب ها بە دینار عرضه شده اما برای مشتری هایی کە قصد خرید کتاب را داشته اند تخفیف ویژەای در نظر گرفتە بودند.

اما چرا ناشران اقلیم کردستان عراق به جای چاپ کتابهایشان در تهران به کردستان که دو قدمی شهرشان هست نمی روند؟ متاسفانه در حال حاضر مرجع ناشران عراقی، استان کردستان نیست و دلیل آن هم خیلی واضح است و روشن؛ نبود امکانات و زیرساخت های مناسب در حوزه صنعت چاپ در کردستان ایران.

اگرچه در استان کردستان، شرکت های چاپ در حال فعالیت هستند اما بدیهی است که این شرکت ها جوابگوی نیاز ناشران کتاب در خود استان نیستند چه برسد به این که جوابگوی حجم چاپ کتاب سایر مناطق دیگر هم باشند.

بهرام نصرالهی زاده رئیس سازمان برنامه و بودجه کردستان، ایجاد چاپخانه مجهز در استان را ضروری عنوان کرده و به خبرنگار خبرنگاران گفته، ایجاد چاپخانه ای مجهز و تقویت زیرساخت در حوزه صنعت چاپ می تواند استان کردستان را به مرکزی برای چاپ کتاب ناشران اقلیم کردستان تبدیل کند که علاوه بر اشتغالزایی برای جوانان می تواند موجب درآمدزایی برای مردم منطقه شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کردستان، برگزاری نمایشگاه های متعدد در فاصله زمانی کم و پرداخت یارانه برای خرید کتاب را یکی از برنامه های حمایتی این سازمان از فرهنگ و هنر استان کردستان عنوان نمود.

وی گفت: محل نمایشگاه کتاب باید بزرگتر از مکان کنونی باشد؛ زمینی 15 هکتاری که برای ایجاد محل نمایشگاه های بین المللی سنندج در نظر گرفته شده به اتاق بازرگانی واگذار شده است که درحد استاندارهای نمایشگاه های بین المللی کشور خواهد بود.

بانیما: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما

مجله کامپیوتر: از کامپیوتر و IT کلی مقاله و ترفند جالب اینجا داریم

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 30 آبان 1400 بروزرسانی: 30 آبان 1400 گردآورنده: 1com.ir شناسه مطلب: 15606

به "تفاوت جالب کردستانی ها و اهالی اقلیم کردستان در انتخاب کتاب" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تفاوت جالب کردستانی ها و اهالی اقلیم کردستان در انتخاب کتاب"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید