خبرنگاران سفر ایمن راه نجات صنعت کرونازده گردشگری ایران

به گزارش مجله کامپیوتر، اصفهان- خبرنگاران- سفر ایمن راه نجات صنعت کرونا زده گردشگری است چراکه اکنون چرخ این بخش مالی کشورمان نمی شود و فعالان اصفهانی این عرصه دغدغه های فرارو را مصیبتی عظیم می دانند که در صورت ادامه این فرایند به طور قطع مسائل دوچندان خواهد شد.

خبرنگاران سفر ایمن راه نجات صنعت کرونازده گردشگری ایران

به گزارش خبرنگاران، کرونا برای توریستی، آخرین و البته سنگین ترین مصیبت بوده است، اتفاقی که بسیاری از فعالان این عرصه را ورشکسته و کارمندان و کارگران بی شماری را از کار بیکار نموده است.

سوی دیگر این ماجرا، از دست رفتن نیروی با تجربه و متخصصی است که دیگر امیدی به توریستی مصیبت زده و کرونا زده ندارند، توریستی دیر یا زود از زیر سایه سنگین ویروس کرونا بیرون می آید و به واقع ایران و شهرهایش مقصد توریستان خواهند بود اما آیا با وجود این شرایط که فعالان توریستی را دلزده و تارانده است؛ چه کسانی چرخ این صنعت نوپا را می گردانند.

مرزها بسته است و آمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا که شهرهای ایران را به رنگ قرمز و نارنجی و زرد درآورده موجب شده حتی تردد بین شهرها ممنوع گردد. اتفاقی که بعضی از فعالان توریستی اصفهان می گویند اشغال 2 یا پنج درصدی هتل یا مهمانپذیرهای آنها را به صفر رسانده است.

آنها و همچنین بعضی از مسئولان توریستی معتقدند که منع سفر چاره کار نیست و باید سفر ایمن را جایگزین نبود سفر کرد.

مشکل عظیم، نبود سفر ایمن و از این گذشته بار مسائل بیکاری و گرانی است که بر سر ضعیف ترین قشر این عرصه یعنی کارگران آوار شده است، کارگران و کارمندان از کار بیکار شده توریستی در اصفهان، همچنان در راهروی های اداره بیمه معطل حقوق های بیکاری پرداخت نشده چند ماهه شان هستند.

کارفرمایان می گویند حمایت های مربوط راهی به حل مسائلشان نمی برد و باید چاره اساسی برای توریستی رو به موت ایران اندیشید وگرنه این عرصه بیش از پیش از دست می رود.

در سایه روشن اتفاقات ناگوار توریستی

کریم بیگی رییس جامعه هتلداران اصفهان معتقد است که باید نگاه دولتمردان فراتر از یک نگاه حاشیه ای به صنعت توریستی باشد چراکه تمام سرمایه ها و نیروهای با تجربه ای که طی سال های سال بدست آورده اند از دست می دهند؛ نیروهای آموزش دیده و متخصصی که ارزشمند اند و تجربه دارند.

بیگی یاری های دولت را در مقابل نیاز و نیاز این روزهای صنعت توریستی ایران و اصفهان ناچیز دانست و گفت: یاری هایی که نتوانسته تاثیر چندانی به حال فعالان توریستی داشته باشد.

فکر نجات صنعت توریستی باشیم

وی به خبرنگاران گفت: برای همگان آشکار است که چه اتفاقات ناگواری در این صنعت افتاده و در حال رخ دادن است اما مسلم این است که باید قبل از اینکه فاتحه این صنعت را بخوانیم فکر نجات آن باشیم.

بیگی اضافه نمود: بسیاری از نیروهایی که به امید بیمه بیکاری بودند و از مجموعه ها جدا شدند، هنوز در راهروهای اداره های مربوطه سرگردان هستند، تعداد خیلی کمی از افراد توانستند بیمه بیکاری دریافت نمایند ولی بیشتر آنها بی توفیق مانده اند؛ در صورتی که همان مبلغ هم خیلی ضعیف است و چیزی نیست که بتواند زندگی آنها را تامین کند.

رییس جامعه هتداران اصفهان از ایجاد شیوه نامه جدید و متناسب با شرایط کرونا گفت. شیوه نامه ای که می کوشد ذهن مسافران را نسبت به سفر ایمن آماده و قدم های اول را برای جایگزینی سفر ایمن به جای عدم سفر بردارد.

سفر ایمن راه نجات وضع موجود

بیگی در این باره به خبرنگاران گفت : امیدواریم که با این اتفاق بحث ایمن سازی اذهان مردم را درباره بهداشت در هتل ها ایجاد کنیم و امیدواریم دولتمردان به جای تبلیغ علیه سفر از سفر ایمن حمایت نمایند.

وی اضافه نمود: سفر به خودی خود نمی تواند موجب شیوع بیماری باشد چرا که قبل از شرایط قرمز اصفهان، سفری نبوده و تمام هتل ها در حد 2، سه و یا پنج درصد اشغال داشتند. در واقع سفری ایجاد نشده و شرایط قرمز است، آیا این مبین این نیست که سفر موجب شیوع بیماری به تنهایی نیست و چیزی که وجود دارد عدم رعایت بهداشت است؟.

به فکر مسائل توریستی باشیم

علیرضا رئیسی یکی دیگر از فعالان توریستی اصفهان شرایط سخت توریستی را متوجه نبود مدیریت درست دانست و گفت: می گویند انتقاد نکنید، مسائل را بگویید؛ مشکل در مدیریت است، کسی به فکر توریستی نیست، نباید شعار بدهیم.

به گفته رئیسی از چهار ماه مانده به خاتمه سال 98 مسائل توریستی شروع شد، اشاره وی به مباحثی از گران شدن بنزین و سقوط هواپیمای اکراینی است، از نگاه این فعال توریستی در اصفهان، توریستی ای که تازه می خواست جان بگیرد با مسائل اینچنینی دوباره از رمق افتاد و به یک باره کرونا نیز ضربه آخر را زد و توریستی را کامل تعطیل کرد.

عضو هیات مدیره جامعه هتلداران اصفهان بیشتر از مسائل و مسائلشان به خبرنگاران گفت: هتل هایی که در این شرایط توریستی و نبود سفر باز هستند مجبور شده اند هزینه نمایند و چهل یا سی درصد نیروها را نگه دارند و کار نمایند.

وی اضافه نمود: درسیستم هتلداری هیچ گونه منافاتی با پروتکل های کرونا وجود ندارد ما قبل از کرونا، فرض را می گذاشتیم بر اینکه مسافری که به هتل می آید مریض است و تمام مراحل بهداشتی را به نحو احسن انجام می دادیم ولی حالا خبری از مسافر نیست؛ اجازه نمی دهند مسافران داخلی بیایند.

رئیسی با اشاره به مسائل کارگران و کارمندانی که هنوز بیمه بیکاری دریافت ننموده اند، گفت: بیمه بیکاری ای که یک عمر از کارگر و از من کارفرما می گیرند برای چه زمانی می گیرند؟ بیمه بیکاری برای چنین مواقعی است، اما کارگرانی داریم که تا این لحظه هفت یا هشت ماه حقوق بیکاری دریافت ننموده اند.

وی اضافه نمود: ما یاریی از دولت نمی خواهیم، کرونا آمد و ضربه سنگین را زد و تعطیل مان کرد، بسیار خوب؛ الان به کارگرهای ما بیمه بیکاری تعلق می گیرد، توان پرداخت حقوقشان را نداریم، حقوق سی درصد از کارکنان را در این شرایط بی مسافری از جیب مان می دهیم و نه از درآمد هتل ولی مابقی نیروها چرا نباید بیمه بیکاری بگیرند؟ پاسخ مسئولان این است که به حساب شان می ریزند اما این ماه می رود و آن ماه می آید و آخر هم چیزی به حساب نیروهای از کار بیکار شده ما نمی ریزند.

در دوراهی ماندن و رفتن از عرصه توریستی

اسدالله عدالت پناه رئیس جامعه حرفه ای مهمانپذیران استان اصفهان به خبرنگاران گفت: تا به امروز نتوانسته ایم از یاری های دولت استفاده کنیم بیشتر مهمانپذیرهای ما نمی توانند از وام های عنوان شده استفاده نمایند چون سند مالکیت مهمانپذیر را ندارند.

وی اضافه نمود: هیچ مسافری که نمی گذارند به اصفهان بیاید ولی شاید تردد بین شهری آزاد گردد در حد پنج یا 10 درصد کسب و کار ما رونق پیدا کند که آن را هم مانع می شوند، امیدواریم در درجه اول این بیماری ریشه کن بگردد و همه در شرایط مناسب سفر نمایند ولی به جای منع سفر باید سفر ایمن را جایگزین نمایند.

وی با ابراز نگرانی از آنچه موجب از دست رفتن نیروهای متخصص و با تجربه در عرصه توریستی شده است گفت: اگر بخواهیم نیروهایمان را نگه داریم، نمی دانیم که چه زمانی فعالیت مان به مرز 70 یا 80 درصد می رسد، نمی دانیم که آیا با این شرایط می توانیم شغلمان را ادامه بدهیم یا نه، اگر به نیروها بگوییم که بروید و خبرتان می کنیم، خوب مجبور هستند به کارهای دیگر مشغول بشوند و ما نیروی متخصص را از دست می دهیم.

مشکل اصلی نبود سفر و چاره کار ایجاد سفر ایمن است

اما حیدر صادقی معاون توریستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و توریستی اصفهان در گفت و گو با خبرنگار خبرنگاران حمایت های دولتی را چاره ای محدود و کوتاه مدت دانست که کارساز نبوده و باید به فکر جایگزینی سفر ایمن متناسب با شرایط کرونا بود.

از نگاه صادقی مهم ترین و ملموس ترین مشکل نبود سفر است و چاره آن جایگزینی سفر ایمن به جای منع سفر است ، گفت: در زمان حاضر سفر ایمن در وزارتخانه در حال پیگیری است که در چهارچوب پروتکل ها، مرزهای مسدود را برای کشورهای خارجی باز نمایند و با رعایت پروتکل های بهداشتی اجازه ورود بدهند؛ کاری که الان در ترکیه و کشورهای جهانگرد پذیر در حال اجرا است.

وی اضافه نمود: شرایط به طور نسبی نسبت به چند ماه گذشته بازتر شده است و به این سمت رفته ایم که محدودیت هایی که مانع حضور توریست در مقاصد توریستی شده است به زودی رفع گردد، امیدوارم این کوشش ها تا نزدیک نوروز نتایج ملموس تری بدهد.

صادقی بر این باور است که با تعطیل شدن توریستی و بیکار شدن 70 درصد نیروهای این عرصه باید به فکر چاره اصلی یعنی بازگرداندن سفرها بود وگرنه حمایت های دولتی در چهارچوب مصوبات ستاد ملی سفر مثل اعطای تسهیلات با نرخ 12 درصد یا امحا و تخفیف قبوض انرژی، مالیات ، دارایی، ارزش اضافه نموده و عوارض شهرداری نمی تواند راهگشا باشد.

وی معتقد است که باید هرچه سریعتر کاری که ترکیه انجام داد در ایران نیز شروع بگردد، ترکیه با تنظیم پروتکل های بهداشتی برای مقاصد مختلف توریستی توانسته تکانی به توریستی اش بدهد، حالا با آمدن ویروس جدید کرونا در انگلیس معلوم نیست چه مسئله ای بر انبوه مسائل توریستی اضافه نموده گردد اما هرچه هست بعضی از کارشناسان و مسئولان توریستی تنظیم پروتکل های بهداشتی برای برون رفت از مسائل گریبانگیر صنعت توریستی را چاره کار می دانند.

گرچه پروتکل سفر هوشمند توسط وزارتخانه میراث فرهنگی توریستی و صنایع دستی تدوین شده اما مشکل اصلی در ایران از نگاه معاونت توریستی اصفهان، مقررات بهداشتی خیلی سختگیرانه است که به دلیل شیوع کرونا و آمار مرگ و میر در عمل پروتکل های توریستی را متوقف نموده است و این منجر شده است که تعطیلی مشاغل را به جای رعایت پروتکل ها ترجیح بدهند.

معاون هماهنگی امور مالی استانداری اصفهان گفت: متاسفانه بیشترین ضربه کرونا در حوزه های توریستی و صنایع دستی این استان بوده است.

سید حسن قاضی عسگر اضافه نمود: از ابتدای شیوع کرونا با یاری بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی توانستیم اثرات زیان آور کرونا را کاهش دهیم.

وی اظهارداشت: در همین ارتباط ستاد احیای توریستی تشکیل شده و زمانی که از شرایط قرمز کرونا خارج شویم این ستاد کار خود را شروع کرد و بخشی از زیان ها در این راستا جبران می گردد.

معاون هماهنگی امور مالی استانداری اصفهان با بیان اینکه سقف وام 14 رسته اعلام شده افزایش یافته است، اضافه نمود: فعالان حوزه توریستی، صنایع دستی و 12 رسته دیگر می توانند از وام بیشتر بهره مند می شوند.

معاون توریستی وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و توریستی گفت: حوزه توریستی با حمایت دولت آماده دوران پساکرونا می گردد و امید می رود با مدیریت این ویروس، دوباره شادی و نشاط به جامعه ایرانی و به ویژه جامعه توریستی کشور برگردد.

ولی تیموری در ماه مهر امسال در سفر به اردستان اصفهان یادآور شد: از ابتدای اسفندماه درگیر مصیبتی به نام بحران کرونا شدیم و به لحاظ اینکه در بدترین زمان ممکن، در اوج فصل پررونق توریستی داخلی و بین المللی رخ داد، خسارت ها و عدم تحقق تعهدها بسیار بالا بود.

وی بیان نمود: دولت از این رو مجموعه ای را در قالب 14 رسته شغلی بسیار آسیب دیده از بحران کرونا مد نظر قرار داد که بخشی امهال بود و آنجایی که هزینه هایی مانند مالیات، ارزش اضافه نموده، حق بیمه کارفرمایی، قبوض حامل های انرژی و تسهیلات بانکی دریافتی قرار شد به مدت سه ماه پرداخت نگردد و بخشی هم تسهیلات کرونا با کارمزد 12 درصد بود که 160 میلیون ریال به هر فرد شاغل در مجموعه های توریستی پرداخت می شد.

معاون توریستی وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و توریستی اضافه نمود: 2 هزار و 600 میلیارد ریال تا کنون پرداخت شده و 6 هزار میلیارد ریال پرونده در بانک ها است و در کنار این با توجه به استمرار شرایط به ویژه در حوزه توریستی، دولت تسهیلاتی بخشی را مد نظر قرار داده و نهایی شده است که هفته آینده با اعلام از سوی وزیر، این بسته هم در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد.

وی افزود: حوزه توریستی در مجموع تا خاتمه تیرماه 120 هزار میلیارد ریال خسارت دید که البته این برآورد اولیه است زیرا تنها توریستی نیست بلکه در صورت در نظر دریافت زنجیره های وابسته به طور قطع این عدد بسیار بالاتر می گردد.

تیموری افزود: با توجه به دستورالعمل ها مبنی بر خودداری از سفر، امکان تحریک تقاضا برای سفرها تا کنون وجود نداشته است و در توریستی بین المللی نیز تا کنون تنها به صورت انفرادی و برای کار تجاری امکان ورود داشتند که امید می رود به زودی این امکان برای توریستان و علاقه مندان فراهم گردد.

معاون توریستی وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و توریستی با اشاره به اینکه توریستی خارجی 96 درصد کاهش داشت و سفرهای نوروزی از 76 میلیون نفر- شب اقامت امسال به نزدیک صفر رسید، تاکید نمود: همچنان البته به هموطنان توصیه می گردد که با وجود استفاده از فرصت سفر، دستورالعمل های بهداشتی را رعایت نمایند.

به گزارش خبرنگاران استان اصفهان با بیش از 22 هزار بنا و اثر تاریخی که یکهزار و 850 مورد آن به ثبت ملی و چهار مورد آن از جمله میدان امام، کاخ چهلستون، باغ فین کاشان و مسجد جامع به ثبت جهانی رسیده، یکی از مقاصد اصلی توریستان است.

استان اصفهان دارای 90 هتل و 65 مهمانپذیر است که از این تعداد 57 هتل و 30 مهمانپذیر در شهر اصفهان قرار گرفته است .

abanhome.com: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت را از ما بخواهید.

datapad.ir: دیتاپد، با مجله فناوری و تخصصی رایانه از همه چیز سر در بیاورید.

منبع: ایرنا
انتشار: 24 مهر 1400 بروزرسانی: 24 مهر 1400 گردآورنده: 1com.ir شناسه مطلب: 47764

به "خبرنگاران سفر ایمن راه نجات صنعت کرونازده گردشگری ایران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران سفر ایمن راه نجات صنعت کرونازده گردشگری ایران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید