چالش اقتصادی و دردسر شهریه دانشجویان در ترم جدید مجازی، کاهش شهریه از بهمن 99 ممکن خواهد شد

به گزارش مجله کامپیوتر، تغییر شیوه آموزش از حضوری به مجازی، با شیوع کرونا شهریه را به چالش عظیم دانشجویان و دانشگاه ها تبدیل کرد. با واکاوی موضوع شهریه، به این سؤال پرداخته ایم که با تداوم کرونا، پایان چه زمانی می توان کاهش شهریه در آموزش مجازی را انتظار داشت؟

چالش اقتصادی و دردسر شهریه دانشجویان در ترم جدید مجازی، کاهش شهریه از بهمن 99 ممکن خواهد شد

اگر علاقمند به دریافت بهترین خدمات تحصیل در استرالیا هستید با ما همراه شوید، با مجری مستقیم ویزای تحصیلی استرالیا، با دریافت مشاوره رایگان از مجربترین تیم مهاجرتی استرالیا، بهترین مسیر را به سوی دانشگاه های استرالیا انتخاب کنید.

گروه علمی و دانشگاهی خبرنگاران، فاطمه سامعی؛ در پی شیوع ویروس کرونا در دنیا، نتایج نظرسنجی دنیای در نظام آموزش عالی از حدود 4 هزار دانشجو نشان داد که 78 درصد دانشجویان معتقدند دانشگاه ها باید برای شهریه آموزش آنلاین تخفیف قائل شوند.

تحلیلگران براساس نظام کیواس از دانشجویان پرسیدند که اگر قرار بود تحصیلات خود را به صورت آنلاین شروع نمایند فکر می کردند این موضوع چقدر بر شهریه تاثیر می گذارد؟ 78 درصد از دانشجویان در پاسخ به این سوال گفته اند دانشگاه ها باید در شهریه تخفیف قائل شوند.

از این رو، تغییر شیوه آموزش از حضوری به مجازی در دوران شیوع کرونا، مسئله شهریه را به چالش عظیم دانشجویان و دانشگاه ها نه تنها در ایران بلکه در دنیا تبدیل نموده است. اما همچنان که از یک سوی دانشجوها کاهش شهریه را انتظار دارند؛ در مقابل مسوولان دانشگاه ها نظر مخالف دارند و حتی معتقدند که هزینه های آموزش تغییری ننموده است.

80 درصد دانشجوهای خارجی هم انتظار تخفیف شهریه دارند

وقتی تحلیلگران نظر دانشجویان درباره تخفیف شهریه ترم بعد را پرسیدند، نتایج این نظر سنجی رسمی به وضوح نشان داد که دانشجویان بین المللی در صورت شروع تحصیل به صورت آنلاین، انتظار دارند از تخفیف شهریه برخوردار شوند. 8 درصد از دانشجویان هم گفتند شهریه ها باید همین طور بماند، 13 درصد مطمئن نبودند که چه تغییری در شهریه ها لازم است و یک درصد هم سایر موارد را انتخاب کردند.

میزان تخفیف مدنظر دانشجویان متفاوت است؛ 21 درصد معتقدند که باید بین 21 تا 30 درصد تخفیف وجود داشته باشد، 20 درصد معتقدند که باید بین 41 تا 50 درصد تخفیف داشته باشد و 9 درصد هم معتقدند که باید بیش از 70 درصد تخفیف شهریه وجود داشته باشد.

امید دانشجوها به کاهش شهریه در نخستین ترم مجازی ناامید شد

نخستین ترم کرونایی بدون اتخاذ تصمیم هماهنگ در تخفیف شهریه و با اختیار عمل دانشگاه ها، گذشت؛ فقط اغلب دانشگاه ها هزینه درس حذف شده را از دانشجو نگرفتند. در این گزارش با واکاوی موضوع شهریه آموزش در ترم مجازی، به این سوال پرداخته ایم که در صورت تداوم شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور، خاتمه چه زمانی می توان کاهش شهریه در آموزش غیرحضوری نسبت به آموزش حضوری را انتظار داشت؟

زمانی، دانشجوی پردیس دانشگاه دولتی در تهران درباره درخواست دانشجوهای شهریه پرداز برای تخفیف شهریه، گفت: از ابتدای ترم صحبت از تخفیف شهریه شد و گزینه های احتمالی را مطرح کردند اما ترم تمام شد و تخفیفی هم در کار نبود. اگر در این ترم تخفیفی برای شهریه می دادند برای تخفیف شهریه ترم بعد هم امیدی بود اما با این شرایط تصور نمی کنم تا خاتمه کرونا و خاتمه آموزش مجازی، شهریه ها تغییری کند. حتی شاید ترم بعد شرایط حذف درس هم سخت گیرانه تر گردد و در نتیجه دانشگاه در بازگرداندن هزینه درس حذف شده مثل این ترم مماشات نکند.

پوریا، دانشجوی پردیس یک دانشگاه دولتی دیگر هم در این باره به خبرنگار، گفت: هر سال حدود بیست درصد به شهریه ها اضافه می گردد، با این شرایط مالی بعضی از دانشجوها نمی توانند هزینه یک ترم کامل دانشگاه را در ترم بعد بپردازند. دانشگاه هم پیش از شروع ترم شهریه ثابت را می گیرد و اگر دانشجوی پردیس بخواهد حذف ترم کند پول بازگردانده نمی گردد و برای ترم آینده هم منظور نمی گردد. بنابراین از اکنون می دانیم که باید روی پرداخت کامل شهریه حساب کنیم.

هزینه های دانشگاه در آموزش مجازی کاهش نیافت

اصرار دانشجوها برای کاهش شهریه در حالی است که همچنان مسوولان دانشگاه ها معتقدند که هزینه های آموزش تغییری ننموده است.

محمود فتوحی فیروزآباد، رئیس دانشگاه صنعتی شریف در پیگیری خبرنگار از تخفیف و کاهش شهریه دانشگاه به دلیل برگزاری آموزش مجازی به جای حضوری، گفت: هزینه های دانشگاه در آموزش مجازی در زمان شیوع ویروس کرونا کاهش پیدا ننموده است.

وی گفت: کاهش هزینه ای نداشته ایم که بخواهیم تخفیفی قائل شویم. اگرچه تسهیلاتی را برای حذف ترم یا درس برای دانشجویان فراهم نموده ایم. البته وزارت علوم درباره شهریه دانشجویان شهریه پرداز پیشنهاداتی را به دانشگاه ها ارائه داده است.

آموزش مجازی باری را هم به استاد و دانشگاه تحمیل کرد

محمود نیلی احمد آبادی رئیس دانشگاه تهران هم در این باره، گفت: موضوع شهریه یکی از چالش های دانشگاه ها در نیم امسال و ترم آینده در حوزه آموزش الکترونیکی است.

وی گفت: هزینه های دانشگاه در ترم کرونایی تغییری نداشته است و بر همین اساس هم شهریه های دانشجویان به طور کامل دریافت می گردد. البته شهریه دروس یا ترم حذف شده به حساب دانشجو برای ترم بعد بستانکار می گردد.

نیلی احمد آبادی در پاسخ به این سوال که آموزش مجازی چقدر هزینه به دانشگاه تهران تحمیل نموده است؟ گفت: زمانی که اساتید در آموزش مجازی صرف می نمایند؛ خیلی بیشتر از گذشته است و تهیه محتوای آموزش مجازی، متفاوت و زمان بر است. علاوه بر این، ناچار به توسعه سامانه های آموزش مجازی از جمله تامین سرور و پهنای باند بودیم که هزینه زیادی داشت و در مجموع هزینه های زیادی را به دانشگاه تحمیل کرد.

40 و 15 درصد افزایش حقوق کارکنان و اساتید در دو سال، مزید بر هزینه های آموزش شد

وقتی مسوولان دانشگاه از هزینه های دانشگاه صحبت می نمایند پای عوامل متعددی به میان می آید که حقوق ها یکی از آنها است. امسال بعضی از آیتم های هزینه ای دانشگاه ها از جمله حقوق کارکنان و اساتید رشد زیادی داشته است.

حمید رضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی کشور در پاسخ به انتظار دانشجویان از کاهش شهریه آموزش های مجازی به خبرنگار، گفت: وقتی آموزش به صورت مجازی است حضور اساتید و کارکنان را دارید و هم هزینه های دیگری اضافه شده، هم دانشجو توقع دارد که چون آموزش به صورت مجازی است هزینه ها از آموزش حضوری کمتر باشد؛ در صورتی که در عمل اصلا این طور نیست؛ البته حجم تخفیف شهریه های موردی برای افرادی که مشکل دارند بسیار زیاد است.

وی گفت: در نتیجه نه تنها هزینه ها کمتر نشده است؛ علاوه بر آن، همه تورم موجود در جامعه را مشاهده می کنیم؛ از جمله اینکه در سال گذشته دانشگاه ها 40 درصد افزایش حقوق داشته اند؛ امسال هم 15 درصد افزایش حقوق داده اند. این افزایش حقوق ها در کار مجموعه جهاد دانشگاهی کشور تاثیر جدی می گذارد.

فراوری هر ساعت کلاس مجازی چند تمام می گردد؟

اما اگر قرار باشد شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور حداقل برای مدتی ادامه دار گردد، خاتمه باید زمانی را برای رسیدن به نقطه سر به سر در هزینه ها و درآمد در آموزش مجازی متصور بود. زیرا یکی از اصول اساسی استفاده از سامانه های فناوری اطلاعات، کاهش هزینه ها در عین تسهیل دسترسی است.

محمد صادق بیجندی معاون آموزشی جهاد دانشگاهی به این سوال خبرنگار پاسخ می دهد. او می گوید: در ترم گذشته و در ترم آینده هزینه ها نه تنها کاهش نداشته است بلکه تا 1.5 برابر افزایش پیدا کرد. اما اگر خدای ننموده شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور ادامه داشت، ممکن است از ترم بهمن 99 به بعد، کاهش هزینه ها معنی داشته باشد. معتقدم از بهمن 99 به بعد می گردد هزینه های آموزش در بستر مجازی را کاهش داد.

وی شرح داد: در ترم جاری و ترم بعد، زیرساخت لازم برای آموزش مجازی را نداشتیم و باید زیرساخت ها را تهیه می کردیم. در این دو ترم هزینه های بسیاری برای پهنای باند و فراوری محتوای آموزشی صرف کردیم. برای مثال فراوری محتوای آموزشی فوق العاده هزینه بر است و برای فراوری هر یک ساعت محتوای درسی بیش از 4.5 میلیون تومان هزینه نموده ایم. این عدد فقط هزینه فراوری است و هزینه مسائل دیگر سرجای خود باقی است.

وزارت علوم هم دستورالعملی برای تخفیف شهریه نداد و ترم کرونایی تمام شد

همه این ترم دانشجوها چشم انتظار وزارت علوم بودند که تصمیمی سراسری و واحد درباره موضوع تخفیف شهریه دانشگاه ها در کرونا اتخاذ کند که همه دانشگاه ها ملزم به اجرای دستور شوند، اما این طور نشد و ترم به خاتمه رسید. وزارت علوم اعلام نمود که نمی توان نسخه واحدی برای همه دانشگاه ها پیچید اما دانشگاه تا جای امکان با دانشجو مراعات نمایند. این توصیه وزارت علوم الزام آور نبود اما در حد توصیه گره هایی را باز کرد.

همچنان که عبدالکریم عطار زاده معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سوره به عنوان یکی از دانشگاه هایی که به طور مستقیم با شهریه دانشجوها اداره می گردد،گفت: دستورالعملی در زمینه تخفیف شهریه از وزارت علوم نداریم و هیچ دانشگاهی در این زمینه تصمیم خاصی نگرفته است.

وی تاکید نمود: مجازی شدن کلاس ها هیچ سودی برای دانشگاه ها نداشته تا با توجه به آن بتواند شهریه را کاهش داد. حتی کلاس مجازی هزینه بیشتری برای دانشگاه دارد و زحمت اساتید، کارشناسان و مدیران برای آماده سازی محتوای درسی و زیرساخت فنی بیشتر شده است. حقوق اساتید و مسوولان دانشگاه هم به خاطر مجازی شدن کاهش نمی یابد و بیشتر شهریه دانشجویان صرف پرداخت حق التدریس اساتید می گردد.

افزایش شهریه های سال جدید چقدر است؟

در نهایت نخستین ترم کرونایی با همه ویژگی هایش تمام شد و اکنون صحبت برای ترم بعد است. ترم جدید به روال هر ساله با افزایش شهریه ها همراه می گردد.

حمید رضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی کشور درباره افزایش شهریه ها در ترم بعد، گفت: افزایش هزینه ها معمولا بین 15 تا 20 درصد است و سقف افزایش 20 درصد است.

وی گفت: از یک سو به شدت گفته می گردد که در افزایش شهریه ها ملاحظه کنید و دانشجوها هم انتظار کاهش شهریه دارند؛ از سوی دیگر با تورم در جامعه و با افزایش حقوق ها به ویژه در دانشگاه ها، همه تحت فشار هستیم.

انتهای پیغام/

منبع: خبرگزاری فارس
انتشار: 7 مهر 1399 بروزرسانی: 7 مهر 1399 گردآورنده: 1com.ir شناسه مطلب: 37844

به "چالش اقتصادی و دردسر شهریه دانشجویان در ترم جدید مجازی، کاهش شهریه از بهمن 99 ممکن خواهد شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چالش اقتصادی و دردسر شهریه دانشجویان در ترم جدید مجازی، کاهش شهریه از بهمن 99 ممکن خواهد شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید