5 واژه مشکل آفرین انگلیسی برای زبان آموزان

به گزارش مجله کامپیوتر، یکی از بزرگترین چالش های زبان آموزان در یادگیری یک زبان جدید این است که همه واژه های آن زبان در زبان مادری زبان آموز قابل معادل سازی نیست. گاهی تفاوت واژه ها یا نحوه استفاده از آنها آنقدر زیاد است که زبان آموز را با یک چالش جدی در یادگیری یا استفاده از آن واژه رو به رو می نماید.

5 واژه مشکل آفرین انگلیسی برای زبان آموزان

برای دیدن بریتانیای کبیر با تور انگلیس همراه باشید. از شهرهای زیبایی همچون لندن و منچستر دیدن کنید، سوار چرخ فلک چشم لندن شوید و از تعطیلات حسابی لذت ببرید.

در این مطلب قصد داریم به 5 نمونه از پرکاربردترین واژه های دردسرساز برای زبان آموزان فارسی زبان بپردازیم و در خصوص نحوه درست استفاده از این واژه ها در زبان انگلیسی و ترجمه آنها صحبت کنیم.

بلیط هواپیما در طاهاگشت

واژهthe

درک دقیق نحوه درست استفاده از واژه the یک ساختار گرامری فوق متوسط در زبان انگلیسی است. در صورتی که یک زبان آموز مبتدی انگلیسی هستید این موضوع خیلی طبیعی است که نتوانید همواره به درستی از این واژه بهره ببرید. واژه the در ساده ترین تعریف نشانه معرفه ساز در زبان انگلیسی است (البته کاربرد آن کمی گسترده تر است). the تا حد زیادی مشابه ال در زبان عربی است و پیش از هر اسمی که بیاید آن را معرفه می نماید. ما در فارسی نشانه معرفه ساز نداریم، بنابراین طبیعی است که یک فارسی زبان در استفاده از این واژه کمی با مشکل رو به رو گردد. البته پس از کمی تمرین می توانید در بسیاری از موارد به درستی از این نشانه بهره ببرید. (در خصوص نشانه the در این مطلب به طور مفصل صحبت کردم)

فعلmiss

واژه miss در کاربرد به عنوان فعل چندین معنی متفاوت دارد که هر یک از آنها در فارسی با یک ساختار کاملا مستقل ساخته می شوند. به همین دلیل نحوه استفاده درست از این واژه و نحوه درک معنی آن با توجه به جمله برای بسیاری از فارسی زبانان مشکل است.

بسته به اینکه فعل miss برای چه چیزی استفاده می گردد معنی آن تغییر می نماید. در اینجا به سه تا از اصلی ترین معانی این فعل می پردازیم:

برای یک موقعیت یا مراسم: در صورتی که miss برای اشاره به یک چیز (مراسم، کلاس، مهمانی و …) یا یک موقعیت به صورت کلی استفاده گردد، معنی آن از دست دادن آن موقعیت یا از دست دادن شرکت در آن مراسم، مهمانی، کلاس و … است. این واژه معمولا نشان می دهد که این از دست دادن عمدی نبوده (miss می تواند به معنی نرفتن هم در این کاربرد باشد). به مثال های زیر توجه کنید:

It was an opportunity not to be missed.

(آن فرصتی بود که نمی شد از دست داد.)

He missed the office party.

(او به مهمانی شرکت نرفت/امکان شرکت در مهمانی را از دست داد.)

برای یک نفر:در صورتی که miss برای یک فرد یا چیز (غیر از موقعیت) استفاده گردد. به معنی دلتنگی برای آن فرد یا چیز است. به مثال های زیر توجه کنید:

I really missed her when she went away.

(من واقعا دلم برای او تنگ شد وقتی او رفت.)

I still miss my old car.

(من هنوز دلم برای ماشین قدیمی ام تنگ می گردد.)

البته حالت منفی فعل miss در این کاربرد به معنی دلتنگ نشدن برای چیزی است اما بیشتر این منظور را می رساند که خوشحالم که دیگر در این شرایط نیستم، به مثال زیر توجه کنید:

I dont miss getting up at six every morning!

(خوشحالم که دیگر هر روز صبح ساعت 6 بیدار نمی شوم)

برای یک وسیله نقلیه یا یک قرار: در صورتی که فعل miss برای یک قرار در یک زمان معین یا یک وسیله نقلیه استفاده گردد، به معنی جاماندن از آن وسیله یا نرسیدن به آن قرار است. به مثال زیر توجه کنید:

If I dont leave now Ill miss my plane.

(اگر الان نروم، از پروازم جا خواهم ماند.)

miss Job Interview

(جاماندن/نرسیدن به یک مصاحبه شغلی)

واژهavailable

واژه available در کاربرد به عنوان یک اسم، در واقع در انگلیسی یک معنی کلی دارد اما این معنی کلی در شرایط مختلف در فارسی به شکل های مختلفی بیان می گردد. به همین دلیل درک درست معنی این فعل برای بسیاری از زبان آموزان کمی پیچیده است. برای درک بهتر به بعضی از اصلی ترین شرایط استفاده از این اسم می پردازیم:

برای امکانات یا منابع:در صورتی که available برای اشاره به امکانات یا منابع از هر نوع استفاده گردد، معنی موجود بودن یا قابل استفاده بودن می دهد. مثلا در صورتی که available برای اتاق در یک هتل استفاده گردد. یعنی این هتل اتاق خالی دارد. یا اگر برای یک محصول در یک مغازه استفاده گردد یعنی این مغازه این محصول را برای فروش دارد. به مثال های زیر توجه کنید:

Do you have any double rooms available this weekend?

(این هفته اتاق دو نفره قابل استفاده/خالی دارید؟)

Is this dress available in a larger size?

(آیا سایز بزرگتر این لباس در دسترس/موجود هست؟)

در همین کاربرد در صورتی که available به همراه زمان آینده آورده گردد، بیشتر معنی عرضه کردن دارد. به مثال زیر توجه کنید:

My new novel will be available in bookstores this week.

(رمان جدید من این هفته در کتابفروشی ها عرضه خواهد شد.)

به همراه فعلmake: زمانی که available به همراه فعل make آورده می گردد هم بیشتر به معنی منتشر کردن یا عرضه کردن خواهد بود. در این ساختار بسته به موقعیت این عبارت می تواند معنی تهیه کردن هم بدهد. به مثال زیر توجه کنید:

to make something available

(چیزی را تهیه کردن/عرضه کردن/منتشر کردن)

برای افراد: در صورتی که available برای کسی به کار برده گردد، آزاد بودن فرد از نظر زمانی را نشان می دهد. به مثال زیر توجه کنید:

Are you available next weekend?

(آخر هفته آینده وقت آزاد داری؟)

واژهworth

پیچیدگی واژه worth برای فارسی زبانان معمولا نه به علت معنی سخت و چندگانه آن بلکه به علت نحوه استفاده درست از آن در انگلیسی است. در زبان انگلیسی worth یک صفت یا اسم است، در حالی که برای اشاره به معانی متفاوت آن در فارسی معمولا باید از فعل استفاده کرد که تفاوت ساختاری زیادی بین دو زبان ایجاد می نماید.

برای اشاره به ارزش داشتن: در این کاربرد worth به صورت یک صفت برای اشاره به قیمت داشتن یک چیز استفاده می گردد. این ساختار معمولا مسندی است (یعنی worth معمولا به همراه فعل be آورده می گردد). به نوعی می توان گفت در انگلیسی برای اشاره به قیمت داشتن یا ارزش داشتن چیزی به جای داشتن از بودن استفاده می گردد (انگار در فارسی بگوییم، ارزش دار بودن/قیمت دار بودن). این تفاوت معمولا زبان آموز را به اشتباه می اندازد.

Our house is worth about 100.000£

(خانه ما حدودا 100000 پوند قیمت دارد.)

در همین کاربرد worth می تواند معنی استعاره ای هم داشته باشد. یعنی برای اشاره به ارزش معنوی چیزی یا کاری به کار رود. به مثال زیر توجه کنید:

Is the castle worth seeing?

(آیا آن قلعه ارزش دیدن را دارد؟)

استفاده به معنی ارزش: در این کاربرد واژه worth معنی مشابه ارزش در فارسی دارد. گاهی به همراه حرف اضافه of و یک صفت استفاده می گردد که کمی ساختار آن را پیچیده تر می نماید. به مثال های زیر توجه کنید:

Their contribution was of great worth.

(یاری آنها ارزش زیادی داشت.)

The painting is of little worth.

(این نقاشی ارزش کمی دارد.)

استفاده برای نشان دادن مقدار: از worth به همراه یک اقتصادی برای نشان دادن یک مقدار معین از یک چیز هم استفاده می گردد (مثل زمانی که در فارسی می گوییم به اندازه 10هزار تومان سیب). به مثال زیر توجه کنید:

Id like ten dollars worth of gas, please.

(من به اندازه ده دلار بنزین می خواستم، لطفا.)

واژهback

واژه back در انگلیسی معانی بسیار گسترده ای دارد. این واژه در سه ساختار قید، اسم و فعل کاربرد دارد. اما بیشتری پیچیدگی را در کاربرد به عنوان قید ایجاد می نماید. در اینجا اصلی ترین معانی این واژه را آنالیز می کنیم.

به عنوان قید: قید back در انگلیسی می تواند در کنار بسیاری از افعال انگلیسی قرار بگیرد. در واقع معنی این قید در کنار همه این افعال ثابت است اما چون در فارسی معادلی ندارد باید برای معادل کردن آن در کنار هر یک از این افعال از یک ساختار متفاوت استفاده کرد.

در صورتی که back در کنار یک فعل حرکتی باشد معمولا معنی آن را به برگشتن تغییر می دهد. اما گاهی برای رساندن معنی دقیق باید فعل را کمی گسترش دهید. به مثال های زیر توجه کنید:

to go back (برگشتن)

to walk back (پیاده برگشتن)

to crawl back (به طور خیزده برگشتن)

البته به همراه بعضی از افعال حرکتی back معنی به عقب حرکت کردن هم می دهد. به مثال زیر توجه کنید:

to step back (به عقب قدم برداشتن)

back در کنار بسیاری از افعال غیر حرکتی هم معنی به عقب می دهد. به مثال های زیر توجه کنید:

to look back (به عقب نگاه کردن)

to keep back (عقب نگاه داشتن)

back در کنار بسیاری از افعال کلامی هم معنی دوباره یا متقابل می دهد. به مثال های زیر توجه کنید:

to read back (دوباره/متقابلا خواندن)

to call back (دوباره/متقابلا تماس دریافت)

لمینت دندان کامپوزیت دندان ایمپلنت ارتودنسی

منبع: تاپ تراول
انتشار: 10 اسفند 1398 بروزرسانی: 27 فروردین 1399 گردآورنده: 1com.ir شناسه مطلب: 20288

به "5 واژه مشکل آفرین انگلیسی برای زبان آموزان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "5 واژه مشکل آفرین انگلیسی برای زبان آموزان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید