مجله کامپیوتر

مجله کامپیوتر

آخرین اخبار و مقالات

آشنایی با کشورهای پر جمعیت دنیا و قدیمیترین شهرشان

آشنایی با کشورهای پر جمعیت دنیا و قدیمیترین شهرشان

شاید برایتان جالب باشد که با قدیمی‌ترین شهر های کشورهای پرجمعیت دنیا آشنا شوید، این شهرها امروزه یا برای اکتشافات باستان شناسی مورد مطالعه هستند...

21 تیر 1397
شهرهای گران دنیا برای زندگی

شهرهای گران دنیا برای زندگی

زندگی در برخی از شهرهای دنیا برای شهروندانشان گران تمام میشود که در بیشتر مواقع دلیل ان امکانات و تقاضای بیشتر برای زندگی در این شهرهاست در ادامه...

20 تیر 1397
آشنایی با موزه آب یزد

آشنایی با موزه آب یزد

یزد به خاطر قنات ها (کانالهای زیرزمینی) مشهور است و این موزه یکی از بهترین نوع است که به مردان شجاعی اختصاص دارد که آن‌ها را ساخته‌اند . موزه که در...

15 تیر 1397